Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i religion og KS - marts 2024

Om årets FIP-kurser, seksualundervisning, materialer til dialog om konflikten i Gaza, censorevaluering i KS og fagdidaktik.
 

Kære kollegaer rundt i hele landet

Mens jeg sidder og skriver dette nyhedsbrev, er vinteren i den grad over os, og jeg længes efter forår. Foråret er forhåbentlig godt i gang, når du sidder og læser dette. Lad os håbe på, at vejrguderne er lidt venligere stemt i foråret end i vintermånederne, hvor en række skoler landet over måtte starte året ud med virtuel undervisning grundet sne.

Der har i slutningen af februar 2024 været afholdt to FIP-kurser i religion.
Den 21. marts 2024 afholdes FIP i KS på Fredericia Gymnasium.
Forhåbentlig har årets FIP-kurser givet gode muligheder for at diskutere og blive klogere på emner inden for digital og teknologisk dannelse, rollespil, seksualundervisning, nye KS-forløb og KS-eksamen.

Du kan tilmelde dig til KS-FIP den 21. marts helt frem til kurset på GL-Es hjemmeside her.

 

Seksualundervisning

I uge 6 har Børne- og Undervisningsministeriet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lanceret et større inspirationsmateriale til seksualundervisning, der jo er kommet ind i gymnasiebekendtgørelsens §29, stk. 7.
Materialet indeholder en hovedartikel, der argumenterer for behovet for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, podcasts, dialogkort, gode råd samt en række faglige artikler med afsæt i 15 fags læreplaner - herunder en artikel, jeg har skrevet om seksualundervisning i religion.

Materialet er sendt ud til alle skoler og kan findes på emu her

 

Materiale til dialog om konflikten i Gaza

I november udsendte Ministeriet og Styrelsen ligeledes et inspirationsmateriale om konflikten i Gaza. Dette med henblik på at styrke den gode dialog om svære emner i klasselokalerne. Materialet har ud over en indledende artikel, to materialesamlinger: Det ene materiale handler om, hvordan man pædagogisk arbejder med svære emner. Det andet materiale handler om faglig og didaktisk belysning af konflikten i Gaza. Materialet findes på emu her.

 

Censorevaluering i kultur- og samfundsfagsgruppen

Som KS-lærerne forhåbentlig har opdaget, har KS-fagkonsulenterne gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den interne, flerfaglige eksamen i KS i vinterterminen 2023. Spørgeskemaerne skulle gerne være sendt ud til skolerne og censorerne i vinterens flerfaglige KS-eksamen i starten af februar. Formålet har været at indhente viden om afviklingen af den flerfaglige eksamen og om, hvordan flerfagligheden håndteres ude på skolerne. Vi håber, at resultaterne af undersøgelsen kan være en hjælp til at gøre tværfagligheden i KS endnu stærkere og tydeligere. Resultaterne fremlægges og diskuteres på KS-FIP og bliver behandlet i et kommende nyhedsbrev.

 

Fagdidaktik

På årets fagdidaktiske kursus i november 2023 deltog 27 kandidater på tre dages tour de force gennem religionsdidaktikken. Kandidaterne arbejdede med alt fra tekstanalyse, forløbsplanlægning, brugen af artefakter i timerne, religionsfagets historie, KS, feltarbejde og meget andet. De blev gjort klar til at kunne lave spændende fagdidaktiske aktioner ude i klasserne. Alle kandidaterne har fået materiale, tekster og meget andet med hjem, så tag en snak med dem ude på skolerne og hør, hvad de har taget med hjem af fagdidaktisk viden og inspiration.

Jeg vil gerne sige tak til de hårdtarbejdende kandidater, der med højt humør kastede sig nysgerrigt over alt på de tre kursusdage. Også en stor tak til de deltagende undervisere, der delte gavmildt ud af deres erfaring og viden til stor inspiration for alle. En særlig tak skal Rasmus Tranum Kristensen have - Efter 5 år som fagdidaktisk kursusleder, har han besluttet at giver stafetten videre til Ann-Louise Ljungcrantz fra Christianshavns Gymnasium. Tak Rasmus for dit ekstremt hårde arbejde, din store entusiasme og faglige viden, og for at holde den fagdidaktiske fane helt utroligt højt på kurserne. Det har været en kæmpe fornøjelse.

 

Kreditering

Thomas Ørneborg Thomsen, fagkonsulent i religion og KS.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.