Aktivitet

Religionsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv

Religion har utvivlsomt en betydning i den globale verden. Men kan man bruge religionsfaget til at udarbejde handlingsforslag og løsningsmuligheder til nogle af de problemer, verden står overfor? 

Aktiviteten er henvendt alle niveauer af religionsundervisning.

Anslået tidsforbrug: Tidsforbrug kan vare alt fra en enkelt lektion til 3-4 lektioner, alt efter hvor dybdegående eleverne skal arbejde med deres case. 

Globaliseringen gør både verden større og mindre.

Større, fordi hele verden er tilgængelig for os på alle tidspunkter af døgnet.

Og mindre, fordi teknologien gør det muligt at få informationer om hele verden med det samme:

Religioner kan spredes både lokalt og globalt, og den enkelte religion kan have mange forskellige udformninger alt efter, hvor på kloden den praktiseres. 

 

Globalisering og religion

Det enkelte menneske har adgang til de forskellige religioner, og religionerne kan bruge informationsteknologien til at missionere og til at opretholde religiøse fællesskaber. Religion kan have en afgørende betydning for folks liv et sted og have en mindre betydning andre steder. 

Religionerne har (via deres aktører) en betydning for verdens tilstand, enten fordi de skaber eller fastholder et bestemt verdens- og menneskesyn, eller fordi de er en aktiv medspiller ift. at belyse og løse globale problemer.

Denne øvelse giver eleverne mulighed for at undersøge helt aktuelle problemer i et globalt perspektiv.

Der bruges bl.a. IT-kompetencer, kildekritik og søgestrategier. Eleverne skal bl.a. udvælge nyheder, som de skal forholde sig kritisk til. 

 

Forberedelse

Selve øvelsen kræver ingen forberedelse, men det vil være hensigtsmæssigt at holde et kort oplæg om globalisering forinden. Her kan man fx bruge ovennævnte informationer og supplere ved at lade eleverne finde definitioner på begrebet selv.

 

Øvelse 

 1. Opdel eleverne i grupper af 3-4 personer. 
   
 2. Hver gruppe skal samarbejde om at søge efter forskellige problematikker på forskellige aktuelle websites, fx: Danwatch, Danmarks radio, BBC News, CNN International, Al jazeera, Verdensbedstenyheder
  Problematikken skal: 1. være global, 2. have et religionsaspekt, 3. være nutidsrelevant. 
   
 3. Grupperne skriver alle de problematikker, som de har fundet, op på tavlen. Hver gruppe giver et kort pitch om deres fundne cases/problematikker, fx ud fra de tre ovenstående kriterier. 
   
 4. Derefter melder eleverne sig til at arbejde med en af de nævnte cases (der dannes derved nye grupper). 
   
 5. Arbejdet med den valgte case skal munde ud i en række handlings- og løsningsforslag. 

 

Model til arbejdet med den valgte problematik: 

 1. Identificér problemet 

Skriv det som en problemstilling

Er problemstillingen global, religionsfaglig og nutidsrelevant?

 1. Undersøg emnet 

Hvilke oplysninger skal man vide mere om? 

Hvilke aktører er nævnt/involveret?

Hvor kan man finde oplysningerne henne?

 1. Analysér 

Hvordan kan det være at problemet er opstået?

Undersøg problemet fra flere synsvinkler.

Hvilke fordele og ulemper kan der være for de forskellige interessenter/ aktører?

Er analysen faglig, med brug af faglige begreber og evt. teori?

 1. Handlemulig-heder og løsningsforslag

Hvordan kan man løse problemet?

Hvilke aktører, lande, organisationer og institutioner kan løse det?

Er løsningsforslagene realistiske?

 

 1. Resultaterne fremlægges for klassen. Dette kan med fordel gøres som opponentgrupper, hvor to grupper fremlægger for hinanden. Man kan lade grupperne skifte, så alle får hørt hinandens fremlæggelser. 

En anden metode til fremlæggelse kunne være at lade en enkelt elev fremlægge gruppens resultater ved bordet. De andre elever fordeles ud på forskellige borde. Der skal være et skift ca. hver 5 minut, så alle når at høre flere fremlæggelser.  

 

Evaluering

Modellens tredje kolonne udgør i sig selv en evaluering. Man kan derfor tage udgangspunkt i disse og lade eleverne evaluere hinandens fremlæggelser ud fra spørgsmålene i kolonnen.

Lærerens evaluering af, hvorvidt eleverne har tilegnet sig de nødvendige kompetencer, må bero på en vurdering af elevernes brug af modellen og dermed metoden. Dette kan gøres ved gruppesamtaler eller ved at deltage i fremlæggelserne. 

 

Kreditering

Denne aktivitet er udarbejdet af Dorte Ziggy Thelander, Vestegnen HF & VUC, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.