Forløb

Oldtidskundskab C, Filosofiforløb i oldtidskundskab: Platons Alkibiades - Dannelse eller ”at kende sig selv”

Dette forløb kommer med forslag og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb i Platons filosofi. Forløbets basistekster er Platons dialog Alkibiades og uddraget Hulebilledet fra Statens 6. bog. Forløbets tematiske fokus er dannelse eller ”at kende sig selv”. 

Forløbets formål er at opøve elevernes kendskab til Platons forfatterskab i sin egen ret og at vise, hvordan Platons filosofiske dialoger danner forudsætningen for eftertidens debat om dannelse og eksistens. Forløbet træner elevernes evne til nærlæsning. 

Som en del af undervisningsforløbets didaktik integreres skriftlighed, remediering af tekster og produktion af formidlingsfilm. Forløbet træ- ner med forskellig vægtning de fire tværfaglige elevkompetencer: kreative og innovative kompetencer, karrierekompetencer, it-kompetencer og globale kompetencer.

Filosofiforløb i oldtidskundskab: Platons Alkibiades - Dannelse eller ”at kende sig selv”

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.