Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de klassiske fag - maj 2023

Skriftlig eksamen, undervisningsbeskrivelser og SRP-formuleringer.

Skriftlig eksamen

Efter et par magre år på eksamensfronten får vi i år et mere velkendt eksamensudtræk. Det betyder blandt andet, at eleverne kan komme til eksamen i skriftlig Græsk A og Latin A. I den forbindelse vil jeg minde om, at www.latinskordbog.dk og græsk-dansk ordbogen (www.ordnet.dk/gdo) er tilladte hjælpemidler.

Som til mundtlig eksamen gælder det, at det tydeligt skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, at det er tilladte hjælpemidler. Ellers må eleverne ikke anvende siderne til eksamen. Eleverne er givetvis trænet i at bruge de digitale ordbøger, men det er værd at overveje, om man også skal anbefale eleverne at medbringe en fysisk ordbog, da den alfabetiske opstilling i nogle henseender kan være en hjælp. Programmer, som kan oversætte hele udtryk eller sætninger fra et sprog til et andet, eller programmer, hvis primære formål er at formbestemme enkelte ord (som fx Perseus) er ikke tilladte hjælpemidler. Eleverne skal også vide, at der i de skriftlige eksamenssæt kan forekomme medieklip, og de skal derfor medbringe høretelefoner til eksamen. De generelle eksamensregler og hjælpemiddeloversigten kan findes på uvm.dk.

 

Undervisningsbeskrivelser

Som I ved, skal der ved afslutningen af et skoleår eller af et fag udarbejdes en undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelsen skal være så fyldestgørende, at censor og elever kan få et klart indblik i prøvegrundlaget, og hvad der er blevet undervist i. I efteråret udkom en ny vejledning til undervisningsbeskrivelser, der påpeger, hvilke oplysninger der skal indgå:

  1. En samlet oversigt over de gennemgåede forløb i faget.
  2. Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillinger, der har været arbejdet med.
  3. Angivelse af, hvilke faglige mål og hvilket kernestof i henhold til læreplanen der har været centrale i forløbet.
  4. Det gennemgåede materiale fordelt på kernestof og supplerende stof, herunder omfang.
  5. Undervisningens tilrettelæggelse i henhold til læreplanens krav om arbejdsformer.

Formålet med disse punkter er, at undervisningsbeskrivelsen kan fungere som et arbejdsredskab for eleverne, når de skal til prøve, og give dem det bedst mulige grundlag at forberede sig til prøven på. Samtidigt skal den sikre gennemsigtighed og entydighed i samarbejdet mellem lærer og censor og give et tydeligt prøvegrundlag. Den nye vejledning til undervisningsbeskrivelser kan også findes på uvm.dk.

 

SRP

Som tidligere vil jeg meget gerne opfordre jer til at sende SRP-opgaveformuleringer med oldtidskundskab til Katri Bügel Jørgensen (KJ@cg-gym.dk) og med latin (særligt c- og b-niveau) til Ann Bolbjerg (bo@sag.dk), der vil stå for at samle og dele erfaringer med SRP i fagene.

Hvis nogle af jer sidder med gode idéer til projekter, oplæg, emner til FIP, erfaringer I gerne vil dele eller noget helt andet, er I meget altid velkomne til at kontakte mig.

Jeg håber, I alle får et dejligt forår og en god eksamensperiode.

 

De bedste hilsner

Allan Uhre Hansen

Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse, stx

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.