Redskab

Samfundsrelevante problemstillinger

Samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen i og på tværs af de naturvidenskabelige fag, kan styrke elevernes motivation for naturvidenskab. Her finder du et udviklingsredskab og et vidensnotat. 

Som led i naturvidenskabsstrategien er der udviklet en videnspakke, som formidler forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som undervisere og elever kan møde i arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen.

Forskning viser, at gymnasieelevernes udbytte af at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger kan være:

  • En styrket faglig forståelse
  • Stærkere argumentationskompetencer
  • Øget motivation og interesse  

 

Om videnspakken

Videnspakken består af et vidensnotat, et udviklingsværktøj samt eksemplariske undervisningsforløb. . Du finder vidensnotatet og udviklingsværktøjet nedenfor.

Undervisningsforløb om fremtidens megabyer kan tilgås her.  

Inspirationen til den konkrete implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen kan findes i udviklingsværktøjet og i to eksemplariske undervisningsforløb, der er udviklet sammen med fire danske gymnasier i efteråret 2020. 

I udviklingsværktøjet findes forslag til, hvordan man kan gøre det konkret, og hvad man skal være særligt opmærksom på i undervisningen med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger.

I dette vidensnotat formidles viden om potentialer og udfordringer ved implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

I dette udviklingsværktøj findes inspiration til naturvidenskabs-koordinatorernes arbejde med at styrke og udvikle naturvidenskabelig undervisning med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.