Samfundsrelevante problemstillinger

Det er vigtigt at inddrage samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen i og på tværs af de naturvidenskabelige fag, blandt andet fordi det kan styrke elevernes motivation for naturvidenskab.

Som led i naturvidenskabsstrategien er udviklet en videnspakke, som formidler forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som undervisere og elever kan møde i arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen.

Videnspakken består af et vidensnotat, et udviklingsværktøj samt to eksemplariske undervisningsforløb. Materialet findes nederst på denne side. 

Forskningen viser, at gymnasieelevernes udbytte af at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger kan være:

  • En styrket faglig forståelse
  • Stærkere argumentationskompetencer
  • Øget motivation og interesse  
     

Inspirationen til den konkrete implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen kan findes i udviklingsværktøjet og i to eksemplariske undervisningsforløb, der er udviklet sammen med fire danske gymnasier i efteråret 2020. 

I udviklingsværktøjet findes forslag til, hvordan man kan gøre det konkret, og hvad man skal være særligt opmærksom på i undervisningen med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger.

I dette vidensnotat formidles viden om potentialer og udfordringer ved implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen

I dette udviklingsværktøj findes inspiration til naturvidenskabs-koordinatorernes arbejde med at styrke og udvikle naturvidenskabelig undervisning med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger