Artikel

Laboratoriesimuleringer

Et vidensnotat og en vejledning giver mulighed for at blive klogere på og finde inspiration til arbejdet med interaktive laboratoriesimuleringer.

I marts 2018 lancerede regeringen en national naturvidenskabsstrategi der bl.a. har til formål at styrke den naturvidenskabelige undervisning og samtidig sikre, at alle elever udvikler bedre grundlæggende naturfaglige kompetencer.

En af vejene til at styrke elevernes motivation og forståelse i de naturvidenskabelige fag er at udnytte nye teknologiske muligheder herunder udviklingen af undersøgende arbejde i virtuelle laboratoriesimuleringer.

I videoen giver gymnasielærer, Pia Dolberg Myler, sammen med to elever et bud på, hvad det største læringsudbytte ved simulationsbaserede laboratorieøvelser kunne være.

© EMU Video

 

Dette materiale har til hensigt at inspirere til at inddrage interaktive laboratoriesimuleringer i undervisningen i de naturvidenskabelige fag, hvor det undersøgende og eksperimenterende arbejde er en væsentlig del af fagenes metode.

Materialet er tænkt som et supplement til den traditionelle (fysiske) undervisning i de naturvidenskabelige fag, og kan samtidig tilbyde nye muligheder til gennemførelse af undersøgelser og eksperimenter som af tidsmæssige, økonomiske eller udstyrsmæssige årsager ikke fysisk kan lade sig gøre.

 

Materialet består af;

  • Et vidensnotat der skal inspirere og give baggrundsviden om nye teknologiske muligheder med virtuelle laboratorier.
  • Undervisningsforløb i forskellige naturvidenskabelige fag, der er baseret på at inddrage laboratoriesimuleringer.
  • Vejledning til at komme i gang med at bruge interaktive laboratoriesimuleringer i undervisningen 
  • Inspirationsfilm med eksempler på anvendelse af interaktive laboratoriesimuleringer i praksis

Læs mere om Naturvidenskabsstrategien her