Foranalyse til nationale kampagner om naturvidenskab 2019-21
Naturvidenskabens ABC: Tæt på ekspertgruppen
Om Naturvidenskabsstrategien