Aktivitet

Få den gode idé til filmen

Lars Von Trier har sagt det gentagne gange: Film er intet uden en god historie! Denne øvelse handler om idégenerering i forbindelse med elevproduktion af fiktionsfilm.

 

Øvelsen er udviklet til mediefag. Den kan bruges på alle gymnasiale uddannelser og niveauer.

Anslået tidsforbrug: ca. 30 minutter

Øvelsen systematiserer idégenereringen i mediefag, samtidig med at den peger på centrale aspekter i opbygning af en god historie – fx mål, konflikter og vendepunkter. Øvelsen får eleverne til at tænke i nye baner og udgør de første vigtige skridt i konceptualiseringen af deres film. Der arbejdes med følgende faglige mål (mediefag B - stx):

  • Produktionstilrettelæggelse, herunder arbejde med mediefaglige værktøjer og udarbejdelse af manuskript
  • I grupper planlægge, gennemføre og distribuere medieproduktioner.

 

Planlægning/overvejelser

Print vedhæftede ark ”Idégenerering – stationer” ud. Øvelsen forudsætter, at eleverne på forhånd er inddelt i produktionsgrupper. Læreren designer desuden klasserummets stole og borde på en måde, så der dannes syv stationer rundt om i lokalet. Øvelsen kan også udføres udendørs, hvis vejret tillader det.

 

Aktivitetens opbygning

Holdet eller klassen arbejder i deres produktionsgrupper. På hver station lægges et ark med spørgsmål ud – jf. dokumentet ”Idégenerering – stationer”. De syv stationer (station 0 og 6 andre) indeholder spørgsmål vedr. følgende:

0: Hovedkarakter

1: Rekvisitter

2: Fortid

3: Vilje og mål

4: Modstander og konflikt

5: Vendepunkter

6: Slutning

 

Øvelsen forløber på denne måde:

  • Grupperne starter med at bevæge sig hen til en station. Læreren kan have fastlagt en bestemt rækkefølge, men det er ikke nødvendigt.

  • På hver station bruger de 3 minutter til at finde ud af, hvad de skal svare. Fx på station 0: Hvordan hovedkarakteren skal være, hvordan han/hun skal se ud, og hvor gammel hovedkarakteren skal være.  

  • Efter 3 minutter bevæger gruppen sig videre til den næste station med nye spørgsmål til deres historie.  Læreren styrer tiden fx ved et elektronisk ur vist via projektoren.

  • Hvis en station er optaget, kan gruppen gå hen til den næste ledige station.

  • Øvelsen afsluttes, når alle grupper har været rundt på alle stationer.

 

Evaluering

Øvelsen evalueres formativt ved, at to grupper efterfølgende går sammen og fortæller om deres historie, og hvad de fik ud øvelsen. Dernæst giver grupperne hinanden feedback og gode råd til det videre arbejde med historien.

 

Kreditering

Produceret af Katrine Wickmann, Tårnby Gymnasium.

 

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.