Kompetenceudvikling

FIP-kursus i Mediefag - nye læreplaner i praksis – til hverdag og til eksamen

Find programmet for FIP september 2021

Formål
At understøtte undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan. I dette skoleår har FIP-kurserne fokus på det globale.

Program

l. 10-10.05 Velkomst v/ fagkonsulent Mimi Olsen

Kl. 10.05-11.00 Streaming i en globaliseret mediekultur. Et oplæg om, hvordan streaming påvirker den globale serie- og filmkultur og om hvordan serier og tv-koncepter tilpasser sig forskellige kulturelle kontekster – v/ Andreas Halskov, Egå Gymnasium

Kl. 11.00-11.05 Pause

Kl. 11.05-12.00 Grønland på film. Spillefilm og dokumentarer produceret i og om Grønland - i historisk og aktuelt perspektiv. Hvad kendetegner grønlandske produktionsforhold? Og hvorfor er det vigtigt, at vi arbejder med film/dokumentarer fra og om Grønland i mediefag? – v/ Martine Lind Krebs, antropolog og journalist, opvokset i Grønland og forfatter af undervisningsmaterialet ”Levende Grønland” Undervisningsmateriale om Grønland - LEVENDE GRØNLAND (levendegronland.dk)

Kl. 12.00-12.45 Frokost

Kl. 12.45–14.00 Det grænseløse tv-drama. Hvad er baggrunden for det danske tv-dramas store internationale gennemslag og den øgede transnationalitet i produktionsform og sigte? Hvordan spiller produktionskultur, æstetik, genrer og modtagelse sammen i dansk tv-dramas globale succes? – v/ Gunhild M. Agger, professor i dansk mediehistorie ved Aalborg Universitet

Kl. 14.00-14.15 Pause

Kl. 14.15-14.35 Sidste nyt vedrørende mediefag v/Mimi

Kl. 14.35-14.40 Pause

Kl. 14.40-15.40 Vælg en workshop:

A: PRAKSIS I: Medieproduktioner i flere dele – et fagligt udviklingsprojekt i mediefag, som igangsættes på FIP-kurset, og hvor deltagerne selv prøver at arbejde med medieproduktioner i flere dele i deres undervisningen i løbet af skoleåret. Der vil være endnu et FIP-kursus 3. marts kl. 14-17, hvor vi mødes og udveksler erfaringer, og hvor Anne Juul Møller, Siff Rytter og Iben Engberg vil fremlægge inspirationsmateriale, konkrete eksempler på medieproduktioner i flere dele, herunder kommer ind på, hvordan vi kan bedømme disse produktioner - v/ projekttovholder Anna Juul Møller, Odder Gymnasium

B: PRAKSIS II: Få gode ideer med hjem til spændende, anderledes og motiverende praktiske øvelser til mediefag på både C og B-niveau – og giv også selv dine egne bedste ideer videre – v/ Mikkel Randløv, Nørre Gymnasium

 Kl. 15:40-16 FIP i marts, spørgsmål, evaluering og tak for idag v/ Mimi Olsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.