Kompetenceudvikling

FIP - 2020

Understøtter undervisningen og den faglige praksis i mediefag, bl.a. ved at give ideer og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen i mediefag med de nye stofområder efter den ny læreplan.

Program

Kl. 9.30-10 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10-10.15 Velkomst & sidste nyt vedrørende mediefag v/ fagkonsulent Mimi Olsen

Kl. 10.15-11.15 Metoder i mediefag på C- og B-niveau - v/ Rasmus Rosengaard, Borupgaard Gymnasium

Kl. 11.15-12.15 SRP i mediefag – erfarings- og ideudveksling om vejledning, vejen fra problemformulering til
opgaveformulering og muligheden for inddragelse af selvproducerede produkter og innovation

Kl. 12.15-13.15 Frokost

Kl. 13.15-14.30 Fan- og celebritykultur i tværmedialt perspektiv - nyere film og filmkultur samt sociale medier med fokus på aktivisme, promotion og selviscenesættelse v/ Helle Kannik Haastrup, Københavns Universitet. 

Kl. 14.30-14.45 Pause

Kl. 14.45-15.45 Inspiration og ideer til at arbejde med innovation på nye måder i mediefag på C- og B-niveau
v/ Carsten Iskov Kopp, Københavns Åbne Gymnasium

Kl. 15:45-16 Spørgsmål, evaluering og tak for i dag v/ Mimi Olsen
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.