Forskning og viden

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning

I temaet om undersøgelsesbaseret matematikundervisning på matematikdidaktik.dk, får du eksempler på undervisningsaktiviteter i HTX, STX, i overgangen fra grundskole til gymnasie og i tværfaglige opgaver.

Temaer til udvikling af matematikundervisning

Matematikdidaktik.dk er en matematikdidaktisk vidensbank for matematiklærere i bl.a. de gymnasiale uddannelser. På sitet behandles aktuelle og relevante temaer vedr. matematiklæring og -undervisning fra praksis og forskning.

 

 • Matematisk modellering

  • Matematisk modellering er den proces at udsætte et område uden for matematikken selv for en matematisk behandling. Læs om modellering fra et fagligt og matematikdidaktisk synspunkt, om modelbegrebet og den såkaldte modelleringscyklus, om hvorfor modelleringskompetence er et vigtigt mål, og om hvordan modellering kan styrke elevernes forståelse af matematiske begreber og øvrige tilegnelse af matematik.

 

 • Epidemimatematik

  • Epidemimatematik er matematik, der beskæftiger sig med epidemier i bred forstand. Det kan fx være statistik for forekomst af sygdomme, pålidelighed og fortolkning af testresultater, eller matematiske modeller for spredning af smitsomme sygdomme.

   Epidemimatematik er eksemplarisk for, hvordan matematik i samspil med andre fagområder giver grundlag for at forstå og handle i forhold til mange problemstillinger. Se eksempler på aktiviteter og forløb, der gør dette muligt, og på samtaler om epidemier, som man kan have med elever i matematikundervisningen allerede fra mellemtrinnet.

 

 • Lektionsstudier i matematik­­undervisningen

  • I lektionsstudier samarbejder et team af lærere i fællesskab om at planlægge, observere og reflektere over en udvalgt lektion. Få svar på, hvad lektionsstudier er, hvor det kommer fra og eksempler på, hvordan samarbejdet kan foregå.

 

 • Matematikangst

  • Matematikangst er beskrevet som en anspændthed, ængstelse eller frygt, der forstyrrer matematiske præstationer. Læs om, hvem der har det, hvilke tegn der er på matematikangst, hvorfor elever udvikler matematikangst, og hvordan både pædagoger, lærere og forældre kan støtte børn med tegn på matematikangst.

 

 • Digitale teknologier

  • Siden 00’erne har brugen af digitale teknologier såsom Computer Algebra Systems (CAS) og digitale geometriprogrammer (DGS) for alvor gjort sit indtog i gymnasiets matematikundervisning. Der er bred enighed om, at disse værktøjer har potentialer for matematikundervisningen, men at brugen af det også har mange faldgruber.

   Det er fortsat til stor diskussion, hvordan og hvor meget CAS og andre digitale teknologier skal bruges. Det udfoldes her, hvordan matematikdidaktisk forskning kan bidrage til at kvalificere diskussionen.

 

 • Digitale værktøjer og instrumentel orkestrering

  • Digitale værktøjer af forskellige typer tilbyder assistance til arbejdet med undersøgende aktiviteter, problemløsning, modellering og opgaveløsning i matematikundervisningen. Det gælder på alle trin i uddannelsessystemet. Læs om begrebet instrumentel orkestrering og se opgaven: Regnmåleren til STX, hvor eleverne fremsætter formodninger og forudsigelser og tester deres gyldighed eller funktionalitet ved hjælp af et digitalt værktøj.

 

 • Algebra på tværs

  • Hvad forstår vi ved algebra i skolen? Hvordan ændrer arbejdet med algebra sig fra grundskolen til gymnasiet?
   Læs om, hvordan man kan undervise i og med algebra omkring overgangen og se konkrete forskningsbaserede eksempler på undervisningsaktiviteter, fx en aktivitet, hvor eleverne arbejder med kvadratsætninger og som kan hjælpe eleverne til en større forståelse af algebra.

 

 • Planlægning af matematikundervisning

  • .Hvad gør en matematikopgave god, og hvordan kan undervisningen struktureres så den passer til den konkrete situation? I temaet her finder du en introduktion til, hvad den matematikdidaktiske forskning siger om planlægning af matematikundervisning, altså det, som læreren gør for at eleverne kan tilegne sig matematisk viden. Se typer af opgaver, aktiviteter og eksempler og læs om to slags matematikundervisning, fem typer undervisningssituationer og om strukturen i lektionerne.

 

Nyt om matematikdidaktik

Nyheder og arrangementer om matematikundervisning for pædagoger og lærere i grundskole, erhvervsskole og gymnasier.

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) samler relevant nyt til matematiklærere på denne side

 

Kreditering

Ditte Wolff-Jacobsen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.