Kvalitetsarbejde

Skolernes kvalitetssystem og kvalitetsarbejde skal sikre at skolerne arbejder systematisk med skolens udvikling. Kvalitetsarbejde er et samlende begreb, der skal sikre sammenhæng imellem forskellige evalueringspraksis på ledelses-, underviser- og undervisningsniveau.

gym - ledelse - kvalitetsarbejde - formålstekst

Kvalitetsarbejde skal lovmæssigt indeholde undervisningsevaluering og elevtrivselsmålinger. Kvalitetssystemet skal bidrage til at skolen fokuserer dér, hvor de har særlige behov og udviklingsmuligheder.

Gymnasiereformen fra 2017 har øgede krav til, hvordan skolen præsenterer deres kvalitetssystem på skolens hjemmeside. Institutionens selvevaluering skal drøftes én gang om året i skolens bestyrelse. En selvevaluering af skolen skal føre til en handleplan for skolens udvikling.

Siden er opdateret 23. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.