Kvalitetsarbejde skal lovmæssigt indeholde undervisningsevaluering og elevtrivselsmålinger. Kvalitetssystemet skal bidrage til at skolen fokuserer dér, hvor de har særlige behov og udviklingsmuligheder.

Gymnasiereformen fra 2017 har øgede krav til, hvordan skolen præsenterer deres kvalitetssystem på skolens hjemmeside. Institutionens selvevaluering skal drøftes én gang om året i skolens bestyrelse. En selvevaluering af skolen skal føre til en handleplan for skolens udvikling.