Aktivitet

Mix og match med HIC

HIC-pronominet driller ofte i latin. Det klarer denne øvelse, hvor eleverne skal mixe og matche forskellige køn og bøjningsmønstre. Tilmed kommer eleverne op og stå og får kommunikeret med hinanden. Øvelsen er til latin på de gymnasiale uddannelser. Den kan bruges på alle niveauer.

Aktiviteten har til formål at træne eleverne i at huske pronominet HIC udenad.

Der arbejdes blandt andet med følgende faglige mål/kernestof (stx A):

 • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere latin
 • latinsk morfologi og syntaks
 • regler for orddannelse på latin og på dansk

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal have haft pronominet HIC for som lektie. Læreren kopierer, laminerer og klipper det vedhæftede skema “Mix og match pronominet HIC” ud, så det er klar til timen/modulet.

Øvelsen egner sig bedst som supplement til tekstlæsning, hvor pronominet HIC spiller en væsentlig rolle, men den kan også bruges i andre relevante tekstsammenhænge. Desuden kan øvelsen bruges som repetition.

 

Opbygning

Der er to muligheder for gennemførsel af aktiviteten. Sværhedsgraden er nogenlunde den samme, men mulighed B kræver lidt større lærerforberedelse.

 

Mulighed A:

 • De 60 sedler blandes og fordeles så ligeligt som muligt i antal blandt eleverne. På lærerbordet lægges de tre overskrifter med de tre køn. Rækkefølgen er nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, ablativ i henholdsvis singularis og pluralis.
 • Eleverne ser først på egne sedler og ser, om der er seddelpar blandt de sedler, de hver især har fået udleveret. Hvis der er seddelpar, lægges de det rigtige sted under det rigtige køn.
 • Eleverne går derefter rundt blandt hinanden og taler sammen to og to. Når to elever finder et seddelpar, lægges seddelparret ind det rigtige sted i bøjningsmønsteret på lærerbordet.
 • Når alle seddelpar er lagt ind, tjekkes bøjningsmønsteret med læreren.

 

Mulighed B:

 • Læreren har på forhånd stakket seddelparrene i rækkefølge fordelt på først maskulinum, så femininum og sidst neutrum, og med rækkefølgen nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, ablativ i henholdsvis singularis og pluralis – og altid med sedlen med det latinske ord umiddelbart før sedlen med den tilhørende bestemmelse.
 • Der tages kun det antal sedler af fra starten, som svarer til antallet af elever. Hvis antallet af elever er ulige, må læreren deltage i øvelsen.
 • På lærerbordet lægges de tre overskrifter med de tre køn.
 • Hver deltager har nu én seddel og skal finde sin makker.
 • Når to deltagere finder et seddelpar, lægges seddelparret ind det rigtige sted i bøjningsmønsteret på katederet, og de to deltagere, går ud til siden.
 • Når alle uddelte seddelpar er på plads, gentages øvelsen med næste hold sedler, indtil hele bøjningsmønsteret er lagt op på katederet.

 

Evaluering

Eleverne sætter sig i par og gennemgår HIC (3 min.): Hver elev prøver - uden at kigge i bogen eller på sedlerne - at komme med så mange former så muligt. Eventuelt læreropsamling i plenum.  

Læreren kan efterfølgende reflektere over, hvilken af de to øvelser, som fungerede bedst og hvorfor. Det kan indgå ift. valg af, hvilken mulighed, der skal bruges næste gang eller til repetition. Det kan også være, at de to muligheder skal varieres.

 

Kreditering 

Produceret af Elisabeth Nedergaard, Nørresundby Gymnasium og HF.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.