Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i kemi - juni 2023

Sådan kan du gøre, hvis der er ulige størrelser på eksamensholdene til mundtlig (eksperimentel) prøve i kemi C på stx.

Der har været en del henvendelser om tilfælde, hvor der var et prøvehold med et ulige antal eksaminander, og eleverne ønskede at arbejde to og to.

Løsningen er blevet, at i de tilfælde, hvor der på et prøvehold er et ulige antal eksaminander, og eleverne ønsker at arbejde sammen to og to, kan der findes en hjælper, således at én elev ikke tvinges til at gå til prøven alene. 

Hjælperen skal findes blandt de øvrige elever på holdet, som ikke skal aflægge prøve i den givne termin eller alternativt en af eleverne, der allerede har aflagt prøven, fx tidligere på dagen.
Hjælperen trækker sig væk, når eleven, der er til prøve, bliver eksamineret.

Der er dermed stadig maximalt fire elever (tre til prøve + en hjælper) i lokalet til den pågældende prøve, fordi ovenstående kun gælder, hvis der er et ulige antal elever, der skal til prøve.

Ovenstående kommer med i næste opdatering af vejledningen.

Jeg kan som altid kontaktes på mette.malmqvist@stukuvm.dk

God censurperiode!

Mette

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.