Aktivitet

Stærke sager: chili og wasabi - innovativ tilgang

Eleverne skal undersøge, om der er madvarer, der kan afhjælpe den brændende smag af chili og wasabi. Til sidst skal eleven skrive en lille vejledning med gode råd om problemet.

Der er lagt op til, at eleverne skal arbejde med den del af den innovative proces, hvor et problem undersøges og et løsningsforslag udvikles/udarbejdes.

Ved at bruge mad i eksperimenterne i kemiundervisningen, vises relevansen for kendskab til kemi i hverdagen.

 

Aktivitetens opbygning

Eleverne får i vejledningerne de to forskellige strukturformler Capsaicin fra chili og allyisothiocyanat fra wasabi.

De skal på baggrund af viden om polaritet og opløselighed selv opstille og udføre et forsøg, der undersøger, hvad man kan gøre for at mindske den brændende fornemmelse.

Til sidst skal der skrives en vejledning

I forbindelse med forsøget kan tales om, om vi kan bruge vores egen smagssans/lugtesans til at lave kemiforsøg. Der er stor forskel på, hvordan man oplever stærk mad

I denne øvelse, er det vigtigt, at eleverne på forhånd har kendskab til polære og upolære molekyler og blandbarhed.

I vejledningen er der spørgsmål, der skal besvares af eleverne. De skal besvares dels ved hjælp af tilegnet viden dels ved søgninger på nettet eller i opslag i lærebøger.

 

Kreditering

Marianne Støckler

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.