Aktivitet

Mayonnaise Light

Vejledningen lægger sig op af det vi ”normalt” undersøger på Kemi-C i blandbarhed/opløselighed, nu er det bare anvendt på noget vi kender fra dagligdagen.
 

Dvs. vi undersøger Mayonnaisens bestanddele (olie, eddike, vand og salt) for deres polaritet. Derefter laver vi mayonnaisen, og afprøver hvor meget vi kan gøre den til et Light Produkt ved at erstatte olien med Kvark (Skyr eller lign.).

Formålet er at undersøge ingredienserne i Mayonnaise, for at forstå hvordan de overhovedet kan hænge sammen.
Kerneområdet er Blandbarhed, polære og upolære bindinger

 

Planlægning/overvejelser

Tidsforbrug: ca 5  timer
Forløb kunne være således:
Eleverne får opgaven, og mulighed for at lave Mayonnaise i et skolekøkken eller derhjemme. Det kræver nemlig en røremaskine eller blender. Læreren lægger videoer, og litteratur op (pensum fra bogen), og eleverne skal så selv finde svar på spørgsmålene.
 

Forløbets opbygning

Det kan bruges i forløb hvor man vil demonstrere den Innovative tilgang til fremstilling af et produkt.
 
Kemi-C og i Naturfag (Hf) kan det bruges i tværfaglige forløb med biologi, hvor man undersøger næringsstoffernes opbygning og egenskaber. I kemi er de kemiske egenskaber af fedt i fokus, hvor man i biologi kunne gennemgå de biologiske egenskaber. Dette forløb kunne typisk være under et større forløb som fx Fødevarer, eller Krop og sundhed.

 

Evaluering

Eleverne dokumenterer processen vha. billeder, der vises for en anden gruppe, samtidig med at de fremlægger spørgsmålene.

Kemi-B kan fremstillingen bruges som en del af den organiske kemi, ved at udvide det til en undersøgelse af emulgatorers opbygning og funktion. Kan bruges sammen med ISIS-C opslag 67 og 68.

Figurer kan sendes ved henvendelse til jobp@kvuc.dk, så de opgaver der omhandler elevernes figur-søgning, kan springes over

 

Kreditering

Jo Bech Pedersen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.