Aktivitet

Innovativ madkemi - blåbærmarengs

Eleverne undersøger pH i de forskellige ingredienser, der bruges til grundopskriften på blåbærmarengs. Eleverne tester farven af blåbær ved forskellige pH-værdier og bager blåbærmarengs

Øvelsen egner sig godt til at vække elevernes interesse for naturvidenskab samt at sætte kemi i relation til noget de kender fra deres hverdag.

 

Faglige mål

Tilrettelægge og gennemføre simpelt kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde under hensyntagen til laboratoriesikkerhed og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser

Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

  • Kernestof:
    • pH-skala
    • Anvendelser af kemi inden for teknik, produktion og teknologi.

Øvelsen er tilrettelagt således at eleverne opnår en bred forståelse af kemi og dets betydning i hverdag og omverden. Øvelsen kan naturligt indgå i et tema om fx ”slik og sodavand”, som en indledende øvelse til at vække interessen for naturvidenskab. Der er en god balance mellem basal kemisk viden og anvendelse af denne i forskellige sammenhænge.

 

Planlægning / overvejelser

Der medfølger en udførlig lærervejledning med tidsplan og indkøbsliste samt en kort gennemgang af det fag-faglige.

Vejledningen er udarbejdet med et afsnit som består af en række spørgsmål som skal besvares før forsøget udføres.

Hvis man ønsker at gøre forsøget mere innovativt, kan man lade eleverne eksperimentere med mængden af de forskellige ingredienser til marengsmassen.

Øvelsen kan laves med eller uden sidste del, hvor marengsen lavet på de pasteuriserede æggehvider bages. Hvis man ønsker at lave denne del af øvelsen, ska der sættes god tid af til det (ca. 70 min bagetid).

Øvelsen kan indgå som et led i et forløb om pH eller som et tværfagligt forløb i fx NV eller SO.

Bilag; Vejledning og lærervejledning.

 

Evaluering og refleksion

Efter øvelsen diskuteres det hvorfor blåbær ændrer farve ved forskellig pH. Bruges øvelsen på B-niveau kan viden om Bjerrumdiagrammer inddrages. Bruges øvelsen på C-niveau kan man overordnet set snakke om pH’s betydning i fødevarer.

 

Kreditering

Inge Findorf, ifi@college360. dk i samarbejde med Marianne Joost Støckler, Jo Bech Pedersen og Hanne Lodberg Olsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.