Aktivitet

En innovativ tilgang til at lave guf

Guf består af denaturereret æggehvide med indpisket sukker i. Men hvordan denatureres æggehviden? Her afprøver eleverne at denaturere protein i æggehvide på tre måder: 1) mekanisk, 2) varme, 3) pH

 

Eleverne får en forståelse af at denaturering kan frembringes på flere måder, fordi man kan ændre strukturen i et protein på forskellig vis. Denne viden skal de omsætte til praksis ved at afprøve den (eller de) denatureringer de tror fungerer bedst. Til sidst skal de vurdere deres ide i forhold til tekstur og smag.

 

Aktivitetens opbygning 

Det kan bruges i forløb hvor man vil demonstrere den Innovative tilgang til fremstilling af et produkt.
Kemi-C og i Naturfag (Hf) kan Fremstillingen bruges i tværfagligt forløb med biologi, hvor man undersøger næringsstoffernes opbygning og egenskaber. I kemi er de kemiske egenskaber af protein i fokus, hvor man i biologi kunne gennemgå de biologiske egenskaber. Dette forløb kunne typisk være under et større forløb som fx Fødevarer, eller Krop og sundhed.

Kemi-B kan Fremstillingen bruges som en del af den organiske kemi, stofkendskab til aminer og carboxylsyrer, intermolekylære bindinger, samt opløselighed.

Der er opgaver (Opgaver til Guf) på EMU, hovedsaligt henvendt til Kemi-B omhandlende denaturering. Figurer kan sendes ved henvendelse pr mail jobp@kvuc.dk , så de opgaver der omhandler elevernes figur-søgning, kan springes over.

 

Evaluering

Evalueringen kan være en mundtlig dialog med grupperne hver for sig (ca 5 min.) over hvad de har gjort og hvorfor. Her vil læreren kunne få overblik over om de har forstået forskellene i denatureringen, samtidig med at eleverne får trænet deres mundtlighed.

 

Kreditering

Jo Bech Pedersen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.