Aktivitet

Find Danmarks bedste it-uddannelse

Inspirer dine elever til en it-faglig uddannelse med denne korte aktivitet, der introducerer dem til det mangfoldige udbud af it-uddannelser i Danmark. Aktiviteten er på 60 minutter til C-niveau på eux, hf, hhx, htx og stx.

Aktiviteten introducerer it-uddannelser i Danmark med udgangspunkt i sitet FuturePeople.dk, som er oversigtssite over it-uddannelser udviklet i et samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter. Den introducerer det store udbud af it-uddannelser og kan være med til at kvalificere elevernes valg af valgfag på B-niveau.

Aktivitet opfylder læreplanen i Informatik C´s formål om ”at styrke elevernes generelle og specifikke kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, valg af videregående uddannelse og fremtidig karriere.”

 

1. Planlægning/overvejelser

Placer øvelsen kort før eleverne skal vælge valgfag på B-niveau. Inddel elever i grupper af 4-5 elever med samme uddannelsesmæssige interesser - enten på forhånd eller i starten af lektionen. Elever, der ikke mener, de har en interesse, sættes i egen gruppe.

 

Materialer

 

2. Forløbets opbygning

1. Vis en eller flere korte video(er) om/med tværfaglig it-beskæftigelse - eksempelvis:

2. Sæt elever i grupper og introducer sitet FuturePeople.dk.

3. I grupperne udvælger alle en interessant uddannelse og laver en liste med:

  • aspekter man skal fordybe sig I, som de allerede kender fra informatik
  • aspekter, de ikke kender, og en kort beskrivelse af, hvad de går ud på
  • optagelseskrav

4. Eleverne præsenterer deres uddannelse for gruppen.

5. Gruppen vælger den uddannelse de synes bedst om og forbereder en

præsentation af den, som Danmarks bedste it-uddannelse.

6. Grupperne præsenterer deres uddannelse som oplæg for klasse eller i matrixgrupper.

 

3. Evaluering:

Grupperne præsenterer deres uddannelse som oplæg for klassen, og læreren giver mundtlig feedback på deres præsentationer. Alternativt fremlægger eleverne i matrixgrupper, hvor grupperne kommenterer hinandens præsentationer.

Læreren præsenterer mulige karrierer indenfor it-området og sitet FuturePeople.dk igen, inden eleverne skal søge ind på en videregående uddannelse.

 

Kreditering 

Aktivitet udviklet af CFU-webredaktør Jacob Stenløkke Bendtsen til emu.dk.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Samarbejdspartnere:
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.