Prøver og eksamen

Gode råd til eksamensplanlægning i idræt. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt.