Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - oktober 2023

Nyhedsbrev om bl.a. Den faglige forening, seksualundervisning, FIP og sommerens prøver.

Den faglige forening

Først og fremmest tak for sidst til Nikolaj Jacobsen – og alle jer andre, der var til årets generalforsamlingskursus. Det er altid en fornøjelse at deltage i de meget velorganiserede årskurser, som vores faglige forening udbyder. Det har jeg sat stor på pris på som underviser i mange år, og også nu hvor jeg kommer i en anden funktion med et tættere samarbejde med den faglige forening.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at vi har så velfungerende en faglig forening med et tæt samarbejde med fagkonsulenten i forhold til at sikre en god efteruddannelse i faget, fastholdelse af den høje faglige standard, et stærkt socialt netværk blandt os som undervisere og fagets placering i ungdomsuddannelserne.
Så endnu en gang tillykke til os alle med de 75 år og en opfordring til at fortælle kolleger, der ikke har samme kendskab til foreningen, om den og de muligheder, der er i den.

Om seksualundervisning

Fordelt på de forskellige årgange på ungdomsuddannelserne underviser vi ca. 100.000 unge mennesker i idræt hvert skoleår, så det er meget idræt, vi står for at planlægge og gennemføre, og det er mange unge mennesker, som vi hver uge har mulighed for at præge i forhold til idrætskultur, selvforståelse og kropsopfattelse. Det er både en gave og et stort ansvar, men et ansvar som jeg oplever, at der bliver arbejdet hårdt for at tage på sig i forhold til at bidrage positivt til de unges udvikling. Det er på mange måder en ungdomskultur, der er hårdt presset, og derfor er det kun endnu vigtigere, at vi – og idrætten – møder dem i skolen, og kan gøre vores for at styrke forståelsen for idrættens egenværdi og de unges sundhed i bred forstand.

Så når det nu er blevet skolerne pålagt at inddrage seksualundervisning i ungdomsuddannelserne, så kan det ved første øjekast føles som endnu en dråbe, der fyldes i bægeret, der allerede er godt fyldt, men hvis vi lader det bundfælde sig og ser på mulighederne i stedet, så falder det ind under og tydeliggør nogle af de aspekter, vi ofte arbejder med i faget alligevel.

Jeg opfordrer ikke her til at begynde at undervise i de praktiske dele af seksualundervisningen, men til at tænke det ind i forhold til at styrke de unges egen kropsopfattelse og selvbillede.

Det kan være, at man stadig ikke lige helt kan se, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan det passer ind i fagets læreplaner.

Derfor er vi så heldige, at Andreas Schiørring har skrevet en artikel for ministeriet, der snart bliver tilgængelig på EMU’en og sendt ud til skolerne. En artikel som netop kommer med forskellige overvejelser og peger på nogle muligheder for at koble det til den daglige faglighed, skulle man have lyst til at bringe det ind i faget.

Pædagogikum

Til at hjælpe os med undervise de mange unge og holde faget skarpt, har vi også i år fået nogle nye kolleger. Der er 52 nye undervisere i pædagogikum med idræt i dette skoleår, som her i oktober og november deltager i det fagdidaktiske kursus i idræt. Det er et ganske fornuftigt antal, der peger på en relativ stabil tilgang i faget af nye undervisere.

FIP

Årets FIP kurser vil jeg også nævne.
Temaet generelt for FIP i alle fagene i år er et blik for digital og teknologisk anvendelse og dannelse.

Til den del af dagen kommer Annemari Munk Svendsen, der er forsker ved SDU og gør os klogere på mulighederne. Hun har fingeren på pulsen med sine to nyere publikationer ”App'en, bolden og kroppen. Læremidler i idræt - hvad er det?” (2022) og ”At inddrage digitale medier i idrætsundervisningen” (2022). Vi glæder os til både at få helikopterblikket og inspiration til daglig praksis.

Anden del af dagen vil have fokus på teorien i faget, og skal som udgangspunkt give forslag og muligheder til koblingen mellem teori og praksis på C- og B-niveau. Her er det ikke helt faldet på plads endnu, hvem der kommer og sætter den dagsorden, så det kan vi vente lidt på i spænding. Jeg glæder mig til at se mange af jer enten mandag d. 26. februar 2024 på Aarhus HF og VUC eller onsdag d. 13. marts 2024 på Sukkertoppen.

Sommerens prøver

Det er nok ikke nogen overraskelse for nogen, at der har været en hel årgang STX C-elever igennem prøven for første gang.

Der har været prøver på C-niveau på de andre uddannelser flere gange, når der er læst efter HF-læreplanen, men det er første gang, at det helt store ryk på STX har været gennemført.

Hvordan det så er gået, er nu blevet færdigbehandlet og offentliggjort.

Der har været 2741 STX-elever til prøve i faget i sommeren 2023. Det er knap 15% af alle afsluttende idræt-C elever på STX.
Der 18843 elever, der har afsluttet idræt C som deres højeste niveau på STX denne sommer.
I årskarakter har både de ca. 2700 elever, der var til prøve og det samlede antal på knap 19000 elever fået 7,9 i gennemsnit i årskarakter, mens prøvegennemsnittet for de 2741 var på 8,1. Det er et ganske fint snit årskaraktermæssigt, som er samtidigt er pænt valideret af prøvegennemsnittet på kun 0,2 mere. Der kan selvfølgelig være afvigelser på enkelte hold, og det må der også gerne være, men det ser alligevel ud til, at vi samlet set har et godt både lokalt og nationalt blik for bedømmelsen i faget.

På HTX er årskarakteren 8,7 og prøvekarakteren 9,1.  Det er også en meget fin diskrepans og en lidt mindre population, der øger usikkerheden.
Der er givet 939 årskarakterer, og der har været 220 til prøve.

Det samme er tilfældet på HHX, hvor årskarakteren til de 480 elever er på 8,5, og prøvekarakteren til de 141 elever er på 9,0. HF-eleverne har fået 6,9 i snit til prøven.

Det er de kvantitative lidt tørre facts i forhold til afviklingen af sommerens prøver, mens de mere kvalitative oplevelser er ved at blive samlet op på af den faglige forening.

Så med et klap på skulderen for et godt arbejde ude på skolerne er der kun tilbage at ønske jer alle et godt efterår.

 

De bedste hilsner

Lasse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.