Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - januar 2023

Brug eleverne til at vise en øvelse fremfor selv at vise den, tilmeld dig til årets FIP-kurser og bliv klædt på til eksamen i idræt. Det er blot nogle af emnerne, du kan læse om i dette nyhedsbrev.

Kære alle

Uden at det skal blive for navlepillende, så har jeg de sidste par måneder gået med den ene fod i Walker-støvle pga. operation i og omkring akillessenen. Det har fået mig til at mindes Mette Krogh Christensens Ph.d. om idrætslærere og nedslidning, som jeg læste for snart mange år siden, og var sikker på handlede om nogle andre end mig. Men jeg er blevet indhentet af virkeligheden, hvilket statistisk set også er sket for flere af jer – mens andre af jer sikkert tænker, ja, ja; det sker ikke for mig. Det sidste, kan vi kun håbe på, er sandt. Og det, jeg gerne vil slå et slag for her, er faktisk, at det skal blive sandt for flere af jer, men det kræver, at I er opmærksomme på det i jeres undervisning og husker at passe på jer selv. Så her blot en venlig reminder om at tænke ind i jeres didaktik, at der er forskellige måder at undervise eleverne på, som ikke kræver, at I nødvendigvis skal være forrest.

Udnyt elevernes kompetencer

En måde at undgå at slide sig selv på er fx at bruge elever til at forevise. I vejledningen er der et par pointer om de særligt dygtige elever, som det er værd at huske på. Den ene handler netop om at bruge de gode elever som eksempler i undervisningen, som en fordel for både dem og jer.

”Særligt for idræt gælder det, at vi har nogle elever, der via mange års intensiv træning i en idrætsdisciplin allerede har et meget højt fagligt niveau (ofte højere end lærerens!) i netop denne disciplin. Det er vigtigt, at man så vidt muligt giver disse elever feedback på det niveau, de befinder sig på, og anvender deres kompetencer i undervisningen. I forhold til evalueringen af de øvrige elever er det samtidig vigtigt at være opmærksom på, at disse specielt dygtige elever i den pågældende disciplin har kompetencer, der ligger ud over de faglige mål. Det bør således ikke være deres niveau, der bruges som målestok for resten af holdet. Ofte kan elever med et meget højt niveau bidrage til undervisningen ved at stå for dele af formidlingen af stoffet, så de dermed træner deres formidlingsevner og får karriererettede færdigheder.” (Vejledningen idræt c, 2022).

Bliv klædt på til eksamen

Den anden pointe i citatet fra vejledningen er i forhold til vurderingen af elevernes færdigheder. Især med tanke på de mange af jer, der skal være eksaminatorer og censorer på idræt c for første gang til sommerens prøver. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at resten af holdet ikke skal bedømmes relativt i forhold til den dygtigste, men bedømmes for deres egen præstation i forhold til læreplan og holdets undervisningsbeskrivelse. Hvis man vil klædes bedre på til sommerens prøver, så er der hjælp at hente på årets FIP, som der kommer mere om længere nede.

Ny minister

Siden sidst har vi også fået en ny minister for vores område, og hvilken indflydelse, det får på vores fag, er svært at vide noget om endnu. Den nye minister har tidligere vist interesse for idrættens inkluderende dannelsesaspekt i et samarbejde med DBU, og nu forsøger Dansk Firmaidræt og Erhvervsskolernes Elevorganisation at få ham i tale i forhold til at få idræt ind på erhvervsuddannelserne som et middel til at mindske frafald. Måske er det tegn på, at idræt i hvert fald er et fag, der boner positivt ud i ministerens opmærksomhedsfelt.

Tværfagligt brug af faget

På mange skoler er vejledningen til de store opgaver allerede langt eller måske afsluttet, men alligevel vil jeg bruge lejligheden til at minde om, at faget kan indgå i de store opgaver både på b og c-niveau. Nogle steder har der været tvivl om, hvorvidt faget kan bruges på c-niveau i de store tværfaglige opgaver, men det er der lovgivningsmæssigt intet til hinder for. Faget kan i den sammenhæng bruges både praktisk og/eller teoretisk. Det er blot vigtigt at være opmærksom på, at eleven skal være i stand til at forklare, hvorfor faget indgår, og hvad der adskiller det fra det andet anvendte fag.

Ansøgningsfrist til de lokale studieretninger med idræt A og B

Som den faglige forening også påpeger andetsteds i bladet, så er det sandsynligvis her i foråret, at der igen er ansøgningsfrist til de lokale studieretninger med idræt A og idræt b.

I ministeriets overordnede retningslinjer for behandlingen af ansøgninger ser de især på følgende:

Institutionen skal dokumentere et særligt uddannelsesmiljø eller en bestemt faglig ekspertise, som ikke findes eller umiddelbart vil kunne etableres på andre institutioner. Det vil typisk forudsætte, at institutionen har undervisere med særlige kompetencer inden for det ansøgte fagområde. En særlig faglig profil vil til dels, men ikke udelukkende, kunne tilvejebringes gennem samarbejder med virksomheder, kulturinstitutioner eller andre samarbejdspartnere i ind- og udland.

Der skal være tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende bør udbydes et eller få steder i landet.

Godkendelse af en lokal studieretning kan ikke alene begrundes i øget elevrekruttering eller efterspørgsel efter bestemte fag.”

På den baggrund kan man umiddelbart afvise mere eller mindre alt, men nogle bliver alligevel godkendt, så det kan altså også lade sig gøre at få lov - og man får i hvert fald ikke lov, hvis ikke man spørger. Det er fantastisk, at idræt A er blevet godkendt som lokal studieretning, men man kunne mene, at det ville være mindre konkurrenceforvridende, hvis det var en almen godkendt studieretning. Det kunne måske være en overvejelse værd hos Danske Gymnasier.

FIP 2023

Jeg gentager lige smøren fra sidst om FIP. Husk, at skolerne faktisk er forpligtigede til at sende jer afsted, så det skulle være til at få lov til.

Årets FIP-kurser i idræt ligger i marts 2023 og har fra ministeriets side et overordnet tema om overgange og sammenhæng mellem de forskellige uddannelser og skoleformer, som de unge kommer igennem.

I idræt har vi tænkt, at det var oplagt at lære lidt mere om, hvad vores elever egentlig kommer med af erfaringer og færdigheder fra grundskolen. Her har der fx været en prøve i noget længere tid end i gymnasierne. Hvordan har det bidt sig fast, og hvad er det, vi kan forvente af de elever, der har haft idrætsundervisning i ca. 10 år – og hvad mon de forventer af idrætsundervisningen i gymnasiet.

Fx har de i grundskolen ikke de samme færdighedsområder, så deres (tavse) viden er måske en anden. Til at gøre os klogere på grundskolen og overgangen til gymnasierne er vi så heldige, at Peter Jensen, der har en baggrund som idrætslærer i folkeskolen, lærebogsforfatter om idrætsdidaktik i grundskole og gymnasie, og idrætskonsulent, og som sidder i Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og i BUVM’s faggruppe for idræt, har sagt ja til at komme. Måske kommer der ovenikøbet en ekstra gæsteoptrædende med fra ministeriets grundskoleområde.

Da vi samtidigt har fået så mange prøver aflyst de sidste par år, kunne det sikkert være godt med en fornyet gennemgang af afviklingen af prøven og ideer fra best practice.

Her er vi så heldige, at Bjarke Andreasen har sagt ja til at komme igen og guide os gennem prøven.

Så gå ind på GL’s hjemmeside og søg på FIP2223-38a for FIP på Sukkertoppen, Next d. 15. marts 2023 og FIP2223-38b for FIP på Aarhus Katedralskole d. 29. marts 2023.

Vi håber at se mange af jer igen i år. Bare til information, så vandt det jyske i antal deltagere på FIP sidste år.

75-års jubilæum

Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til at ønske os alle tillykke med vores faglige forenings 75-års jubilæum. Tak til alle jer, der gennem tiden har bidraget til, at vi har så velfungerende og stærk en forening. Det betyder utroligt meget for os alle sammen og vores fag.

De bedste hilsner

Lasse

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.