Forløb

Da europæerne erobrede verden

Formidling, formativ evaluering og digital dannelse er i fokus i dette forløb, hvor eleverne udarbejder it-produkter inden for temaet "De europæiske opdagelser".

Forløbet strækker sig over 9 moduler à ca. 95 minutter og er til historie på stx. Det egner sig bedst til elever, der allerede har fået et vist historisk overblik, og som har erfaring med kildekritik.

Eleverne bliver i stand til at diskutere årsager til de europæiske opdagelser samt vurdere konsekvenser.

Forløbet er en moderne variation af den velfungerende klassiker ”De europæiske opdagelser”. Opdateringen består i, at eleverne arbejder produktorienteret og digitalt. 

Du kan hente en forløbsplan med beskrivelser af materialer via dette link.

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål og kernestof: remediering af historiske problemstillinger, centrale udviklingslinjer i Europas og Verdens historie, sammenhænge mellem den nationale, europæiske og globale udvikling.

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne arbejder i grupper, hvor de udarbejder to it-produkter, der begge diskuteres efterfølgende. Det første produkt, som afleveres efter modul 3, er en præsentation, hvor årsagerne til opdagelserne fastlægges og præsenteres. Det andet produkt er en screencast, hvor eleverne skal udarbejde "en eksamenspræsentation" baseret på et ukendt kildemateriale. Til hvert modul er der desuden en lektie med tilhørende online jeopardy, der fungerer som en slags lektietjek. Lærerens rolle har mest form af at være "coach" og konsulent.  

 

Krav til jeres Prezi-præsentation

 • Lave en Prezi som I præsenterer gennem en screencast – fx Screencast-O-Matic
 • Max 7 minutter.
 • Prezi-præsentationen skal dække fokuspunkt 1, 2 og 3.
 • I skal komme ind på og forklare de forskellige faktorer (årsager og motiver) der førte til opdagelserne.
 • Herunder skal I bl.a. forklare, hvorfor det var Vesten der opdagede verden
 • I skal fortælle om portugisernes opdagelser i Øst og om delingstraktater mellem Spanien og Portugal.
 • I skal være præcise og uddybende
 • I skal være formidlende og tingene skal hænge sammen (Det skal ikke virke som 4 forskellige bidrag, der plastres sammen)

 

Eksamensøvelse med screencast

Ligesom til den rigtige eksamen har I fået udleveret nogle sider ukendt materiale.
På baggrund af dette ukendte materiale + hvad I har lært i forløbets moduler skal I:

 • Udarbejde og opstille problemstillinger med udgangspunkt i det ukendte materiale + kompendiet (det vi har læst). I forløbsplanen, som du kan hente øverst på denne side, findes en oversigt over indhold til kompendiet.
 • Forklare/behandle jeres problemstillinger, dvs. svare på dem. Husk at bruge både det ukendte materiale og kompendiet.
 • Lad problemstillingerne styre, dvs. være disposition – ikke teksterne/kilderne!
 • Husk en god indledning og en samlet konklusion på jeres problemstillinger.
 • Det hele skal indtales som en Screencast (med det ukendte materiale som baggrund)
 • Max 7 minutter.
 • Bedømmelseskriterier: Dybde, faktorer (analyse), kildekritik, præcision, gerne sammenligning og diskussion samt formidling – se også bedømmelseskriterier og faglige mål i læreplan for historie stx A.

Teknisk hjælp: Screencast-O-Matic er god til at optage jeres Prezi med, men det kan være en god hjælp at downloade programmet til sin desktop.

 

Forløbets opbygning

I modul 1-7 er der særlig fokus udarbejdelse af de to produkter. Modul 8-9 er primært evaluerings-og feedback-moduler.  

 

Del 1: Årsager til opdagelserne

Del 1 er inddelt i tre moduler.

 

Modul 1

Indhold: Renæssance, Ptolemæus, kristendommens verdensbillede, fabler og myter.
Lektie: Thomas Ohrt: ”De store opdagelser” (2001) s. 7-14.
Primære aktivitet: Lærerintroduktion til forløbet og klarlægning af formålet med arbejdsformen. Inddeling af eleverne i grupper. Hvis der er tid, kan eleverne arbejde med spørgsmål til lektien. Spørgsmålene har læreren udarbejdet på forhånd.

 

Modul 2

Indhold: Portugal og Spanien i 1300-1400-tallet, skibe og navigation.
Lektie: Thomas Ohrt: ”De store opdagelser” (2001) s. 14-20.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 1 på jeopardylabs.com.
Dernæst arbejder eleverne med deres præsentation (PowerPoint/Prezi eller lign.).

 

Modul 3 

Indhold: Portugal og opdagelserne i øst + opsamling på årsager.
Lektie: Willemoes Jørgensen: ”De store opdagelser” 1974. s. 20-25 og Svend Skovmand: "Politikens Verdenshistorie", 2005. s. 176-181.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 2 på jeopardylabs.com
Dernæst arbejder eleverne med deres præsentationer, som de afleverer sidst i modulet.

 

Del 2: Problemstillinger og opdagelserne

I modul 4-7 udarbejder eleverne en præsentation af de faglige pointer og problemstillinger i et materialesæt (på samme måde, som de skal til eksamen). Eleverne arbejder i grupper, og præsentationen af problemstillingerne sker i en screencast.

 

Modul 4

Indhold: Spanien og opdagelsen af Amerika.
Lektie:  Svend Skovmand: "Politikens Verdenshistorie", 2005. s. 183-188 og Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. 32-37. 

Primære aktivitet: Eleverne evaluerer hinandens præsentationer (som blev afleveret i modul 3). Lærerintroduktion til arbejdet i modul 4-7. Udlevering af materiale (prøveeksamenssæt, som læreren selv udarbejder). Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 3 på jeopardylabs.com.
Dernæst arbejder eleverne med materialesæt og problemstillinger.

 

Modul 5

Indhold: Spaniernes fremfærd og (diskussion af) menneskesyn.
Lektie: Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. 37+40+41+43-45.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 4 på jeopardylabs.com. 
Eleverne arbejder med materialesæt og problemstillinger.

 

Modul 6

Indhold: Eftertidens fortolkninger og holdninger.
Lektie: Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. s. 66-69+71-74 midt.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 5 på jeopardylabs.com. 
Eleverne arbejder med materialesæt og problemstillinger. 

 

Modul 7 

Indhold: Færdiggørelse af præsentation (screencast)
Lektie: Ingen.

Primære aktivitet: Eleverne gør præsentationerne færdige. Ved modulets afslutning afleverer de deres screencasts.

 

Del 3: Feedback og evaluering

Del 3 er inddelt i to moduler.

 

Modul 8

Indhold: Evaluering og evt. test
Lektie:
Evt. orientering i hele læsestoffet.
Primære aktivitet: Eleverne evaluerer i grupper hinandens screencast. Det foregår som peer feedback, hvor elevgrupperne gensidigt evalurerer hinandens produkter på baggrund af de faglige mål. Evt. afsluttende test. 

 

Modul 9

Indhold: Opsamling og evaluering
Lektie: Ingen
Primære aktivitet: Evaluering. Med udgangspunkt i de faglige mål viser læreren gode og dårlige eksempler fra de forskellige screencast og diskuterer dem med eleverne.

 

Kreditering 

Produceret af Lars Due Arnov, Gribskov Gymnasium/webredaktør CFU v. KP.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.