Da europæerne erobrede verden

Formidling, formativ evaluering og digital dannelse er i fokus i dette forløb, hvor eleverne udarbejder it-produkter inden for temaet "De europæiske opdagelser". Forløbet strækker sig over 9 moduler à ca. 95 minutter og er til historie på stx. Det egner sig bedst til elever, der allerede har fået et vist historisk overblik, og som har erfaring med kildekritik.

Eleverne bliver i stand til at diskutere årsager til de europæiske opdagelser samt vurdere konsekvenser.

Forløbet er en moderne variation af den velfungerende klassiker ”De europæiske opdagelser”. Opdateringen består i, at eleverne arbejder produktorienteret og digitalt. 

Materiale til forløbet er vedhæftet.

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål og kernestof: remediering af historiske problemstillinger, centrale udviklingslinjer i Europas og Verdens historie, sammenhænge mellem den nationale, europæiske og globale udvikling.

 

1. Planlægning/overvejelser

Eleverne arbejder i grupper, hvor de udarbejder to it-produkter, der begge diskuteres efterfølgende. Det første produkt, som afleveres efter modul 3, er en præsentation, hvor årsagerne til opdagelserne fastlægges og præsenteres (se den vedhæftede fil “krav til præsentationen modul 1-3). Det andet produkt er en screencast, hvor eleverne skal udarbejde "en eksamenspræsentation" baseret på et ukendt kildemateriale (se den vedhæftede fil “krav til præsentation - eksamensøvelse modul 4-7). Til hvert modul er der desuden en lektie med tilhørende on-line jeopardy, der fungerer som en slags lektietjek (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”). Lærerens rolle har mest form af at være "coach" og konsulent.  

 

2. Forløbets opbygning

I modul 1-7 er der særlig fokus udarbejdelse af de to produkter. Modul 8-9 er primært evaluerings-og feedback-moduler.  

Del 1: Årsager til opdagelserne

Modul 1

Indhold: Renæssance, Ptolemæus, kristendommens verdensbillede, fabler og myter.
Lektie: Thomas Ohrt: ”De store opdagelser” (2001) s. 7-14.
Primære aktivitet: Lærerintroduktion til forløbet og klarlægning af formålet med arbejdsformen. Inddeling af eleverne i grupper. Hvis der er tid, kan eleverne arbejde med spørgsmål til lektien. Spørgsmålene har læreren udarbejdet på forhånd.

 

Modul 2

Indhold: Portugal og Spanien i 1300-1400-tallet, skibe og navigation.
Lektie: Thomas Ohrt: ”De store opdagelser” (2001) s. 14-20.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 1. (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”). Dernæst arbejder eleverne med deres præsentation (PowerPoint/Prezi eller lign.).

 

Modul 3 

Indhold: Portugal og opdagelserne i øst + opsamling på årsager.
Lektie: Willemoes Jørgensen: ”De store opdagelser” 1974. s. 20-25 og Svend Skovmand: "Politikens Verdenshistorie", 2005. s. 176-181.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 2. (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”) Dernæst arbejder eleverne med deres præsentationer, som de afleverer sidst i modulet.

 

Del 2: Problemstillinger og opdagelserne

I modul 4-7 udarbejder eleverne en præsentation af de faglige pointer og problemstillinger i et materialesæt (på samme måde, som de skal til eksamen). Eleverne arbejder i grupper, og præsentationen af problemstillingerne sker i en screencast.

 

Modul 4

Indhold: Spanien og opdagelsen af Amerika.
Lektie:  Svend Skovmand: "Politikens Verdenshistorie", 2005. s. 183-188 og Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. 32-37. 

Primære aktivitet: Eleverne evaluerer hinandens præsentationer (som blev afleveret i modul 3). Lærerintroduktion til arbejdet i modul 4-7. Udlevering af materiale (prøveeksamenssæt, som læreren selv udarbejder). Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 3. (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”). Dernæst arbejder eleverne med materialesæt og problemstillinger.

 

Modul 5

Indhold: Spaniernes fremfærd og (diskussion af) menneskesyn.
Lektie: Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. 37+40+41+43-45.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 4. (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”). Eleverne arbejder med materialesæt og problemstillinger.

 

Modul 6

Indhold: Eftertidens fortolkninger og holdninger.
Lektie: Flemming Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne”, 1996 s. s. 66-69+71-74 midt.
Primære aktivitet: Elevgennemgang/tjek af lektie i online jeopardy nr. 5. (se vedhæftede fil “Jeopardys til forløbet”). Eleverne arbejder med materialesæt og problemstillinger. 

 

Modul 7 

Indhold: Færdiggørelse af præsentation (screencast)
Lektie: Ingen.

Primære aktivitet: Eleverne gør præsentationerne færdige. Ved modulets afslutning afleverer de deres screencasts.

 

Del 3: Feedback og evaluering

Modul 8

Indhold: Evaluering og evt. test
Lektie:
Evt. orientering i hele læsestoffet.
Primære aktivitet: Eleverne evaluerer i grupper hinandens screencast. Det foregår som peer feedback, hvor elevgrupperne gensidigt evalurerer hinandens produkter på baggrund af de faglige mål. Evt. afsluttende test. 

 

Modul 9

Indhold: Opsamling og evaluering
Lektie: Ingen
Primære aktivitet: Evaluering. Med udgangspunkt i de faglige mål viser læreren gode og dårlige eksempler fra de forskellige screencast og diskuterer dem med eleverne.

 

Kreditering 

Produceret af Lars Due Arnov, Gribskov Gymnasium/webredaktør CFU v. KP.

 

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Samarbejdspartnere:
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.