Læreplan og vejledning

Læreplanen fra 2017 til fysik på stx gælder for elever, der starter uddannelsen fra 1. august 2017 og frem. 

stx-fysik-læreplan

Læreplanen beskriver faglige mål og indhold for faget. Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav.

Fysik A

Læreplan Fysik A – stx 2017 (pdf)

Vejledning Fysik A – stx 2020 (pdf)

Fysik B

Læreplan Fysik B – stx 2017 (pdf)

Vejledning Fysik B – stx 2020 (pdf)

Fysik C

Læreplan Fysik C – stx 2017 (pdf)

Vejledning Fysik C – stx 2020 (pdf)

Vejledende opgaver i skriftlig fysik A

Vejledende opgaver til kernestofområdet "Elektriske og magnetiske felter"

Følgebrev til de vejledende opgaver

Vejledende opgave - sæt I

Vejledende opgave - sæt II

Fysik i det 21. århundrede for sommerterminen 2021 og vinterterminen 2021-22
Medicinsk fysik

Læreplan (pdf)

Vejledning (pdf)

Vejledende opgaver (docx)

Vejledende opgaver (pdf)

 

Siden er opdateret 18. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.