Aktivitet

Franske historier

Eleverne træner deres skriftlighed i fransk ved at skrive små historier til billeder. Fokus vælger læreren alt efter, hvad der er aktuelt.

 

Aktiviteten kan anvendes på alle årgange i fransk på ungdomsuddannelserne.

Anslået tidsforbrug: Ca. en time.

Fokus kan være afslutningen på et tematisk forløb, klassens eksamen i samfundsfag eller valg i Frankrig. Eleverne bliver dygtigere til fransk samtidig med, at de opsummerer fagligt stof fra fransk eller andre fag. Øvelsen styrker elevernes skriftlige sprogfærdighed, hvilket bl.a. indebærer at tænke på fransk, træne gloser og formuleringer samt at skrive på fransk. Peer2peer evaluering træner deres sproglige korrekthed.

Der arbejdes blandt andet med følgende faglige mål i fransk begyndersprog A: ”udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende fransk”

 

Planlægning/overvejelser

I samarbejde med eleverne aftaler læreren, hvilket emne de skal skrive om. Aktualiteten kan være afgørende for valget: Man kan engagere eleverne, ved at de skriver opsummeringer af centrale emner i et andet fag, hvis de skal til terminsprøve eller eksamen i faget. Ellers er det en god måde at afslutte et tematisk forløb eller begynde et aktuelt emne i fransk.

Lærer og elever finder aktuelle og relevante billeder fra andre fag eller fra franskfaget. Vælger eleverne at opsummere et tema fra fransk, finder de selv billeder på fransksprogede sider som for eksempel L’Express, Nice Matin, Le Monde. Dette kan være lektie til timen.

 

Forløbets opbygning

  1. Hver elev vælger et billede, som han eller hun vil arbejde med.
  2. Hver elev skriver en selvdigtet historie ud fra den pågældende illustration. Alternativt skriver eleven en opsummering af det faglige stof, som billedet illustrerer – i almindelige hverdagstermer.
  3. Krav om antal ord kan variere – måske fra 200 til 500 ord alt efter holdets niveau og hvor meget tid, der er til rådighed. Læreren sætter begrænsning på tid og antal ord for opgaven.
  4. Man kan krydre opgaven ved at fordre en bestemt ingrediens eller vinkel i historien. Man kan evt. kræve, at historien relaterer til et bestemt forløb eller et bestemt tema, for eksempel Paris, l’amour, voyager, dîner au restaurant, la guerre – eller give eleverne frit valg.
  5. Man kan lave benspænd ved at sige, at bestemte ord skal indgå i historien, for eksempel at de skal bruge syv af følgende ord: autrefois, déjà, malgré tout, néanmoins, pourtant, donc, tandis que, jusqu’à ce que, surpris, déçu, jeunesse, viellard, cambriolage, cadeau, le TGV, la bicyclette, le Tour Eiffel eller la montagne eller andre relevante ord: Læreren kan variere ordene, alt efter hvad der passer til pensum/forløb/fagligt emne.
  6. Det kan være en god idé at lade eleverne oversætte ordene i punkt 5 til dansk først (kan gøres individuelt eller kollektivt i klassen), så alle ved, hvad disse ord betyder.

 

Evaluering

Når tiden er gået, bytter eleverne tekst med naboen, som skal læse den og på 10 minutter forsøge at rette eventuelle fejl i teksten. Eleverne får 5 minutter til at rette igennem og afleverer.  

 

Kreditering 

Produceret af Flemming André Philip Ravn/Webredaktør Hanne Heimbürger

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.