Aktivitet

Brug screenshots til at øve formodning

Sæt eleverne til at tale ud fra screenshots fra film, de endnu ikke har set, og træn dem i billedbeskrivelse og formodning. 

Aktivitet til fransk på alle niveauer

Anslået tidsforbrug: 1 - 2 moduler

Lad eleverne tale om, hvad de tror, der sker på screenshots fra film, og hjælp dem til at komme fra basal billedbeskrivelse til at udtrykke formodning om, hvad personer for eksempel tænker på eller taler om. De får et ordforråd, der knytter sig til filmen, og forforståelsen gør dem mere opmærksomme på filmens udvikling.

At kunne udtrykke en formodning er et væsentligt element i den skriftlige og især den mundtlige eksamen, hvor det i vejledningen præciseres, at ”billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt”, samt at eksaminanden skal ”inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold”.

Aktiviteten kan nemt tilpasses ordforråd på forskellige niveauer:

  • I starten kan man træne faste sætningsindledere som il y a, on voit, c’est og diverse retningsudtryk som à gauche, au milieu
  • Senere kan man træne udtryk til formodning som je crois que, je pense que, il me semble que, j’imagine que. Derudover kan man træne sammenlignende udtryk som c’est comme, cela me fait penser à,  par rapport à, par contre
  • Når eleverne har opnået et nuanceret ordforråd, kan man arbejde med vurderende udtryk som on dirait que, ça veut dire que, c’est la raison pour laquelle, selon moi, il est, à mon avis, je trouve que, ainsi, donc, alors

Ordforrådet kan udvides med, at eleverne skal begrunde deres påstande med sætninger indledt med parce que/à cause de/comme.

Fokus på grammatik kan oplagt flettes ind i aktiviteten, for billedbeskrivelse med fokus på formodning lægger op til at træne tiderne le passé récent og le futur proche ved at danne sætninger om, hvad de tror der lige er sket, og hvad der skal til at ske. De kan også træne le présent via udtryk som être en train de ved at fortælle, hvad der er ved at ske nu og her, eller de kan træne le passé composé og skabe sætninger, der for eksempel udtrykker, hvad en person har oplevet tidligere i livet. 

 

Planlægning

Udvælg en film, du vil vise eleverne bagefter. Gerne en kortfilm, da de ofte har et spændende og overraskende plot, og tidsforbruget er mindre end ved spillefilm. Se eksempelvis:

Udvælg 5-8 screenshots fra filmen. Tag dem selv eller find billeder fra filmen online. Lav en præsentation, hvor hvert billede er ledsaget af en instruks. Det kan være ”Dan sætninger om billedet med “je crois que” eller ”je vois que” eller “Skriv alle de formodninger om billedet, du kan på 4 minutter”. Opgaverne kan differentieres efter niveau.

 

Aktivitetens opbygning

Introducer eleverne til de udtryk og grammatiske aspekter, de skal arbejde med.

Træn dem sammen med andre relevante gloser i en quizlet, i ordskyer, quiz og byt eller lignende øvelser.

Vis et billede fra filmen med personer på og lad eleverne gruppevis eller individuelt skrive sætninger, som både beskriver, hvad der ses på billedet, og udtrykker formodninger om, hvad der sker på billedet, eller hvem der er på billedet. For eksempel je vois une jeune femme et je crois qu’elle a environ 25 ans parce que…  - eller – On dirait que nous sommes dans un restaurant parce que...

Alt efter niveau kan eleverne forsøge at gætte, hvad personerne foretager sig, hvad de taler om, relationen mellem dem, hvad der er sket før, eller hvordan situationen vil udvikle sig og så videre.

Er der elever, som ikke kan komme i gang, kan processen stilladseres ved at uddele bestemte udtryk, der skal bruges ved hvert billede.

Når eleverne har beskrevet billederne, kan de læse dem op i matrixgrupper, eller de kan på skift læse én sætning højt, der ikke er sagt. Skriv udvalgte sætninger op på tavlen eller i et online dokument, så klassen efter filmen kan se, om de fik ret i deres formodninger.

Når eleverne er blevet trænet i denne form for aktivitet, kan der sættes en konkurrence i gang, hvor grupper på tid skal lave flest forskellige formodningssætninger om et billede. Konkurrenceelementet kan være motiverende, og samarbejdet gør, at alle kan være med og bidrage.

 

Evaluering

Afslutningsvist vises filmen for eleverne, og de får af- eller bekræftet, om de havde ret i deres formodninger: Lad dem arbejde med, hvad var rigtigt, og hvad var forkert. Målet er, at de forkerte formodninger rettes, så klassen til slut har en samling af rigtige udsagn om filmen.

Lav eventuel aktiviteten som en optakt til en skriftlig opgave om filmen.

 

Kreditering

Øvelsen til spansk er af Nønne Bjerre Jensen, Birkerød Gymnasium, i samarbejde med CFU

Bearbejdet til fransk af Winnie Gaarde, HF & VUC Nord, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.