Aktivitet

Se nyheder på fransk

Få hørt og talt fransk, og giv eleverne et indtryk af forskelle og ligheder i det globaliserede nyhedsbillede.

 

Anslået tidsforbrug: ca. 30 min. på alle niveauer

Nyhedsudsendelser er relativt enkle at følge med i på et fremmedsprog, da de følger en fast struktur, understøttes af billeder, og mange nyheder går igen fra land til land. I aktiviteten får eleverne hørt fransk i et autentisk taletempo, talt fransk og får et indblik i, hvordan nyhedsbilledet varierer verden over.

 

Planlægning og overvejelser

Aktiviteten kan bruges som variation, der gentages med mellemrum i starten eller slutningen af modulerne. Spørgsmålene lægger op til, at der arbejdes på de tre taksonomiske niveauer, hvorfor aktiviteten også kan bruges som mundtlig eksamenstræning og træning i at skrive SSO/SRP.

Udvælg en nyhedsudsendelses 'teaser' eller en kort opsamling af dagens nyheder, fx de første to minutter af Le 23h Francetvinfo (francetvinfo.fr). Under referencer nederst er links til en række nyhedsudsendelser.

Lav og print spørgsmål tilpasset elevernes niveau.

 

Værter og nyheder

I starten kan eleverne beskrive værter og nyheder:

 • Que portent les présentateurs ? Ils ont l’air comment ?
 • Quelle est l’actualité la plus importante ? De quoi parle-t-elle
 • Quels sports sont mentionnés? Quel sport est le plus mentionné ?
 • Quel temps fait-il ?

 

De franske nyheder i forhold til de danske

Det kan udvides til, at eleverne skal forholde de franske nyheder til danske nyheder:

 • Comment sont les présentateurs des actualités françaises en comparaison avec les présentateurs danois ?
 • Quelles actualités sont importantes au Danemark ? De quoi parlent-elles ?
 • Quels sports sont mentionnés dans les actualités danoises ? Quel sport est le plus mentionné ?
 • Est-ce que le temps est meilleur au Danemark? Pourquoi (pas) ?

 

Forskelle i nyhedsbillederne

Endelig kan eleverne kommentere forskelle i nyhedsbillederne. Her kan man arbejde ud fra de fem nyhedskriterier, eleverne kender fra dansk. Brug dem gerne, så eleverne kommer med eget input:

 • Quelle est l’actualité la moins importante à ton avis ? Pourquoi est-elle mentionnée ?
 • Quelle est l’actualité la plus importante à ton avis ? Pourquoi ?
 • À quelle actualité tu t’identifies le plus ? Pourquoi ?
 • Quelle est l’actualité la plus spectaculaire ? Est-elle aussi spectaculaire au Danemark ?
 • Quelle est l’actualité qui présente le plus grand conflit ?

Aktiviteten er oplagt at inddrage i forløb om fake news eller fx dette forløb om diskursanalyse på emu.dk: Diskursanalyse i fransk (emu.dk).

 

Gennemførelse

Introducer kort udsendelsen: Hvor sendes den henne og hvem er målgrupperne? Sæt eleverne til parvist at læse og forstå spørgsmålene.

Vis udsendelsen, og skriv løbende nøgleord op på en tavle ved siden af. Det kan hjælpe eleverne med at fastholde indhold og struktur. Giv eleverne tre-fem minutter individuelt til at skrive svar til spørgsmålene.

Sæt eleverne parvist til at skiftes til at stille spørgsmål og besvare dem. De må gerne stille uddybende spørgsmål. Når de er færdige, skal de tilpasse og udvide deres skrevne svar.

 

Evaluering

Få eleverne op at stå, og bed dem finde en ny makker, hvor de skiftes til at stille og svare på spørgsmålene. Efter et par minutter bytter de makker.

Afslut med at samle op på de nyheder, som eleverne synes adskiller sig fra danske i form eller indhold. Tal om, hvordan nyhedsbilledet er forskelligt fra det danske med udgangspunkt i udsendelsens afsender og målgruppe.

unpublished

Referencer til fransksprogede nyhedsudsendelser fra forskellige tv-kanaler


Nyhedsudsendelser fra Francetvinfo (francetvinfo.fr)

Her sendes nyhedsudsendelser flere gange i døgnet, og hvis man vælger Le 23h, varer den ca. 45-55 minutter. Man kan med fordel se de første 1-2 minutter, som viser et uddrag af de vigtigste nyheder. Der hjælper overskrifter elevernes forståelse på vej. Derudover er der en rigtig god hjælp til arbejdet med ordforråd og dermed forståelse af indhold, hvis man scroller ned og ser under ’Tous les sujets’. Der får man overskrifter og korte resuméer af alle emner fra de enkelte Le 23h nyhedsudsendelser. Oplæsningshastigheden kan indstilles via et tandhjul nederst i højre side.

Nyhedsudsendelser fra Arte (arte.tv)

Her sendes en daglig international nyhedsudsendelse af 7 minutters varighed for børn i alderen 10-14 år, men er oplagt at bruge i fremmedsprogsundervisningen også til elever/kursister ældre end målgruppen, fordi sproget er nemmere at forstå. Udsendelserne er tilgængelige en uge ad gangen. De findes også på andre sprog, hvilket kan hjælpe. Oplæsningshastigheden kan indstilles via et tandhjul nederst i højre side.

Nyhedsudsendelser fra France24 (france24.com)

Her sendes en international nyhedsudsendelse af 15 minutters varighed hver halve time. Hvis man vil arbejde med en forhåndsforståelse inden nyhederne ses på fransk, er der et link til en engelsk udgave under udsendelsen. Oplæsningshastigheden kan indstilles via et tandhjul nederst i højre side.

Nyhedsudsendelser fra TV5Monde (information.tv5monde.com)

Her sendes daglige udsendelser med internationale nyheder af 10-20 minutters varighed. Der er god hjælp til arbejdet med ordforråd nederst under udsendelsen, fordi udsendelsens overskrifter er nævnt, og der er et resumé under hver overskrift.


Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergården Gymnasium og HF. Tilpasset til fransk af Winnie Gaarde, HF & VUC Nord, i samarbejde med CFU.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.