Forskning og viden

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Unge med ordblindhed og psykiske vanskeligheder, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS), klarer sig ganske godt. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Evalueringen skal bidrage til at informere og styrke arbejdet med SPS på ungdomsuddannelserne – både ude på skolerne og ved at danne vidensgrundlag for STUK til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for skolernes SPS-arbejde. 

 

Undersøgelsen viser

Undersøgelsen tegner generelt et positivt billede af SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne. Elever, der modtager SPS på baggrund af ordblindhed eller psykiske vanskeligheder, klarer sig næsten lige så godt som elever uden disse vanskeligheder, når man tager højde for faktorer som fx forældrenes uddannelsesniveau.

Frafaldet på ungdomsuddannelser blandt elever med ordblindhed, der modtager SPS, er lavere end blandt elever, der ikke modtager SPS. Elever på de gymnasiale uddannelser, der modtager SPS, har samme eller lidt større sandsynlighed for at fortsætte i en videregående uddannelse, sammenlignet med elever, der ikke modtager SPS.

Der er sket en stigning i andelen af uddannelsesforløb, hvor eleverne modtager SPS i perioden fra 2008 til 2017. Stigningen har været størst på erhvervsuddannelser, htx og hf, hvor SPS i forvejen er mest udbredt. Fx blev der på hf givet SPS i 2 % af alle uddannelsesforløb i 2008, mens andelen i 2017 var 11 %.

Undersøgelsen viser også, at:

  • Elever, der har modtaget SPS på baggrund af ordblindhed, har tæt på samme sandsynlighed for at komme i beskæftigelse som ikke-SPS-modtagere.
  • Elever, der har modtaget SPS på baggrund af ordblindhed, generelt klarer sig bedre end elever, der har modtaget SPS på baggrund af psykiske vanskeligheder.
  • SPS-modtagere oftere kommer i skolepraktik og lidt sjældnere kommer i beskæftigelse efter afsluttet erhvervsuddannelse end unge, der ikke modtager SPS.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Faktaoplysninger

Undersøgelsen er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og udgivet i 2019.

Undersøgelsen bygger på oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriets administrative SPS-system koblet til relevante registre i Danmarks Statistik og Styrelsen for It og Læring. Datagrundlaget består af elever, der er begyndt på en ungdomsuddannelse i perioden 2008 til 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.