Aktivitet

Uretfærdighedens Ludo

Lad eleverne spille et helt igennem uretfærdigt spil ludo, og giv dem en bedre forståelse af John Rawls pointer i forhold til uvidenhedens slør.

Øvelsen er egnet som opsamling til politisk filosofi. Den varer en time og er til valgfaget filosofi C eller B.

I øvelsen får eleverne udbygget deres forståelse af begreberne ”den oprindelige position”, ”uvidenhedens slør” og ”maksimin-strategi”.

I aktiviteten arbejdes der bl.a. med følgende kernestof fra filosofi C på stx:

  • væsentlige problemstillinger og temaer inden for teoretisk og praktisk filosofi
  • grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur

 

Planlægning/overvejelser

Uretfærdighedens ludo kan bruges som evalueringsøvelse i forløb om politisk filosofi. Til øvelsen er der et arbejdsark med spilleregler og arbejdsspørgsmål.

Før øvelsen skal eleverne være introduceret til John Rawl og ”den oprindelige position”, ”uvidenhedens slør” samt ”maksimin-strategi”.

Sørg for at have spilleplader og brikker. – Den kan indkøbes eller let fremstilles via et print af en Ludo-plade fra nettet samt brikker af farvet papir. Derudover skal der købes nok småkager. Hvis man har et stort hold på 32 elever, skal man i princippet have 114 småkager, hvis altså alle 8 grupper vælger den meget ulige fordeling. I det tilfælde kunne man dog med fordel spille om noget andet som eksempelvis saltbomber eller vingummibamser.

Understreg, at man efter spillet ikke må dele ud af sine småkager. Man får kun de småkager, man kan vinde i spillet. Det er vigtigt at få eleverne til at tage valget af fordelingen af småkager seriøst.

Øvelsen kan nemt komme til at tage for meget tid, så det kan være en god ide at sætte en tidsgrænse for de forskellige dele af øvelsen

 

Forløbets opbygning

Start med at inddele eleverne i grupper på 3-4 personer.

Introducer øvelsen og understreg, at alle vil have småkager, og at spillet er uretfærdig opbygget. Selvom nogle måske ikke bryder sig om småkager, er det vigtigt for øvelsen, at de lader som om, de gerne vil have dem.

Sæt grupperne til at blive enige om en præmiefordeling og uddel den valgte mængde småkager til hver gruppe.

Gruppemedlemmerne trækker lod om farverne og spiller, indtil de er færdige, eller tiden er gået.

Præmierne fordeles i gruppen og mens eleverne spiser småkager, besvarer grupperne spørgsmålene på arbejdsarket.

Afslut med en kort opsamling på klassen ud fra arbejdsspørgsmålene.

 

Evaluering

Eleverne afleverer deres udfyldte arbejdsark og får respons på deres brug af faglige begreber.

 

Kreditering 

Produceret af Mikkel V. Laursen, VUC, Aarhus.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.