Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i filosofi | september 2023

Dette nyhedsbrev handler om afdækning af faget filosofi, FIP-kurser om teknologisk og digital dannelse, seksualundervisning, videndeling og dialogisk mundtlighed.

 

Kære filosofikolleger.

Jeg håber, I har nydt sommerferien, og at I også har haft en god opstart af det nye skoleår. Jeg ser frem til at se data fra sidste skoleårs filosofieksamener, når de ligger klar senere på året. Her følger lidt forskellige nyheder om, hvad der rører sig i vores fag.

 

Hjælp til survey til landets 1.g-elever

I samarbejde med bl.a. Caroline Schaffalitzky fra SDU har jeg udformet den survey, som jeg nævnte på sidste skoleårs FIP-kursus og i nyhedsbrevet fra marts. Spørgeskemaet er målrettet landets 1.g-/1.hf-elever, og formålet er at afdække deres kendskab til filosofi og filosofifaget i gymnasiet, inden de har fået en valgfagspræsentation. Den viden, en survey skaber, kan forhåbentlig bruges ift. det fremadrettede arbejde med at styrke diskursen om filosofifaget og udvikle gode valgfagspræsentationer.

 

Jeg vil derfor bede om jeres hjælp til at få så mange nystartede gymnasieelever som muligt til at deltage i denne survey (link nedenfor). Flere af jer har allerede skrevet til mig og meldt jer, men min ambition er, at vi får samlet et så stort og bredt datasæt som muligt, så jeg kan sagtens bruge flere udsendere af spørgeskemaet.

 

Det tager 5-10 minutter at svare på det, og I kan hjælpe til på bl.a. en af følgende måder:

  1. I kan udsende nedenstående link til alle 1.g-elever på jeres skole via Lectio el.lign.
  2. I kan bruge 10 minutter af jeres egen time i 1.g-klasser, I selv har, hvor eleverne udfylder spørgeskemaet.
  3. I kan bede udvalgte kolleger om at bruge 10 minutter af deres timer med 1.g-elever på spørgeskemaet.

 

Bemærk, at spørgeskemaet selvfølgelig ikke skal udsendes på skoler, hvor eleverne kan have filosofi i 1.g. Link til besvarelse af survey findes på survey-xact.dk.

 

FIP i dette skoleår

Dette skoleårs FIP-kursus bliver afholdt 1. februar 2024 på Odense Katedralskole. Temaet for alle FIP-kurser er i år ’teknologisk og digital dannelse’, og jeg har sammensat et program, som bl.a. indeholder følgende spændende indslag:

  • Anders Søgaard fra Datalogisk Institut, KU, holder oplæg om, hvad filosofi kan gøre for kunstig intelligens og omvendt.
  • Lisbeth Gødsbøll Jørgensen fra Frederiksberg Gymnasium holder workshop om beslutningsprocesser i en digital tid.

 

FIP-programmet bliver snarligt offentliggjort på GL-e’s hjemmeside: FIP-kurser tilmelding findes på gl.org.

Jeg håber at se så mange af jer som muligt til kurset – det er så skønt, at vi har denne mulighed for at mødes og diskutere både små og store aspekter af vores fag.

Materialerne fra sidste skoleårs FIP-kursus kan man finde på et Google-site, som kommer til at indeholde materialer fra FIP fremadrettet. Link til sitet: kortlink.dk.

 

Filosofi og seksualundervisning

I ministeriet er vi gået i gang med at forberede produktionen af inspirationsmateriale i en række fag – herunder filosofi – til den obligatoriske seksualundervisning, som gælder fra dette skoleår. Umiddelbart ligger det hos den enkelte skole og ikke i bestemte fag at udmønte seksualundervisningskravet, men der vil altså blive produceret en række materialer til EMU’en, som bliver tilgængelige i løbet af skoleåret. Maline Gehrt-Bendixen fra Solrød Gymnasium skriver en artikel, som giver inspiration til, hvordan seksualundervisningen kan tænkes ift. de faglige mål og kernestoffet i filosofilæreplanen. Jeg vil holde jer opdaterede om dette arbejde, når materialerne begynder at blive udgivet.

 

Ny platform til deling af fede filosofimaterialer

Jeg vil minde jer om, at vi i foråret fik oprettet en drevmappe, hvor filosofilærere kan dele eksamensspørgsmål, øvelser og andre interessante materialer. Jeg håber, I vil bidrage til at fylde denne platform med gode ting og sager – det kunne f.eks. være eksempler på elevers projekter på Filosofi B eller andre elevproduktioner.

Husk, at der ikke skal uploades ophavsretsligt beskyttet materiale.

Link til mappen finder du på drive.google.com. 

 

Kursus i dialogisk mundtlighed på SDU

Institut for Kulturvidenskaber og Filosofi i Skolen (SDU) afholder kursus i dialogisk mundtlighed og facilitering af filosofisk dialog.

Kurset afholdes ved Anni Nielsen d. 31. oktober 2023 kl. 10-16 på SDU i Odense. Link til tilmelding: Dialogisk mundtlighed - værktøjer til at styrke en åben klassedialog 2023 (sdu.dk)

 

Jeg glæder mig til at møde jer på bl.a. FIP-kurset og høre jeres input, idéer og ønsker til fornyelser, forbedringer og udviklingsarbejde.

 

De bedste hilsener

Magnus Riisager Hansen

magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.