Konferencer og møder

Fagdidaktik i filosofi

Mens filosofi ofte diskuterer andre fagområders identitet og metoder, sker det til sammenligning sjældent at den selv er genstand for tilsvarende interesse. Der er heller ikke tradition for at drøfte filosofiens fagdidaktik. Det er muligt at emnerne er vigtige og interessante, men der er altså hverken almen konsensus eller megen litteratur på området.
 

Se Caroline Schaffalitskys oplæg fra FIP - der blandt andet fokuserede på filosofiens metoder, og på hvorfor filosofiens fagdidaktik adskiller sig fra andre fagområder.