Værklæsning

Hvordan kan værklæsning gribes an? Eva Pors gennemgår fire overordnede tilgange med tilhørende øvelser, der kan anvendes i forskellige stadier af værklæsning af romaner i engelsk på både A- og B-niveau.

De præsenterede øvelser og arbejdsformer vil også kunne bruges i andre sammenhænge end lige de fire, som værklæsning er bygget op over her.

De fire tilgange er defineret ud fra to forskellige parametre:

  • Skal værket læses selvstændigt eller styret?
  • Er værket et, som alle elever læser (kollektivt), eller et individuelt valgt værk?
Siden er opdateret 12. juni 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.