Aktivitet

Tomatoes - tomatoes: US vs. UK engelsk

Hvilke forskelle er der egentligt på de to varianter af engelsk, hvis vi holder os til ordforrådet? Øvelsen er en sjov og kreativ aktivitet, der sætter gang i fantasi og blik for sproglige forskelle.

 

Aktiviteten er egnet til 1. års engelsk på alle gymnasiale uddannelser

Anslået tidsforbrug: ca. 60 minutter

Engelsk er ikke bare engelsk. Udtale og accent har eleverne ofte styr på - men kan de nu også kende forskel på de ord, der hører til hvert sprogområde? Pointen med aktiviteten er, at eleverne bliver bevidst om sproglige variationer.

Der arbejdes bl.a. med følgende kernestof (stx A): “væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner” samt følgende faglige mål (stx A): 

  • “gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster“

 

Planlægning/overvejelser

Det er en kort aktivitet, der ikke kræver meget planlægning eller styring. Alle elever kommer til at skrive, læse højt og lytte. Alle kommer til at reflektere over sprogvarianter. Der er ikke nogen efterbearbejdning af elevernes produkter.

Fokus ligger mere på anvendelse af ord end på udtale. Om udtale siger vejledningen til stx A og B (marts 2018):

I en mundtlig sammenhæng er en række forskellige regionale og nationale udtalevarianter bredt accepteret, ligesom der foregår en hel del blanding og gensidig påvirkning blandt de forskellige varianter. Det er derfor ikke relevant at forlange, at eleverne behersker én bestemt variant, men en vis viden om forskellige accenters karakteristika og status vil være en hjælp for eleverne. Det gælder også for karakteristiske forskelle på britisk og amerikansk udtale, hvorimod et krav om konsekvent brug af enten den ene eller den anden variant for de fleste elevers vedkommende hverken er realistisk eller relevant.

 

Aktivitetens opbygning

Del 1: Introduktion

Spørg eleverne, om de kender noget til forholdet mellem britisk og amerikansk engelsk. Er noget mere rigtigt end andet? Har noget højere status? Hvad kan de lide? Hvilken variation taler de? Hvilken variation møder de mest? Signalerer de to versioner noget bestemt?

Vis en humoristisk video – eller to - om sprogforskelle de to varianter imellem. Fx

Spørg eleverne, om de kan se det humoristiske? Og om hvem, det er sjovt for? Spørg, om nogen kan forklare sprogforskellene i videoerne. Spørg, om eleverne kender eksempler på, at et fremmed blik på et bestemt sprog (som sydafrikanske Trevor Noah i USA) kan få vore øjne op for noget, vi ellers ikke ser.

 

Del 2: Lav en historie

Giv eleverne opgavearket øverst på denne side, og bed dem hver især skrive en historie på 80-100 ord. En god historie en, der får flettet de påkrævede ord ind i handlingen, en hvor titlen spiller sammen med indholdet, og en, der er velskrevet.

  • Benspænd: Historien skal låne sin titel fra en film eller tv-serie (men behøver ikke have noget med filmen/serien at gøre). Fx Friends, Suits, After Life, Homeland, Liar Liar, Walk the Line osv.
  • Bed eleverne gå til major differences  og studere listen med forskelle brug af gloser i amerikansk og britisk engelsk.
  • Eleverne skal vælge at skrive enten amerikansk eller britisk engelsk. Hvis de vælger amerikansk engelsk, skal de inkludere syv amerikanske ord fra listen i deres historie. De skal også inkludere en ”fejl” – dvs. et britisk ord fra listen. Vælges der britisk engelsk, gælder det samme: syv britiske ord og en ”fejl” (det er selvfølgelig ikke tilladt at vælge et ord hvor forskellen kun er stavningen (fx traveling/travelling). En del af ordene er simple hverdagsord, og det gør opgaven lettere.

 

Del 3: Præsenter historie

Når eleverne er færdige med historien, skal de læse den højt for en anden fra klassen - gerne en tilfældig (den næste på holdlisten) frem for naboen. Denne elev skal forsøge at gætte, hvilket af ordene der er forkert. Derefter bytter eleverne roller. Eleverne kan om nødvendigt give hinanden en smule hjælp.

 

Evaluering

Aktiviteten rundes af med at høre de(n) bedste historie(r) i klassen. Man kan vende, om der var ord, der voldte problemer, fx ord der ikke så let kunne placeres i en af de to kategorier. Man kan evt. diskutere: hvorfor det kan være svær at skelne; hvordan variationerne påvirker hinanden; om det (stadig) giver mening at forsøge at holde sig til én bestemt variation?

Hvis læreren ønsker et indblik i elevernes individuelle skriftlige niveau, kan historierne afleveres. 

 

Få mere inspiration

Find tips til de første timer på emu.dk:

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.