Kompetenceudvikling

Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

Hvordan får man en tekst til at give mening for eleverne, når den står på engelsk, er fyldt med fagbegreber og er skrevet i en genre, man ikke umiddelbart er fortrolig med?

Nedenfor findes et forslag til, hvordan man kan åbne engelske tekster på tværs af STX og HF med faglig læsnings-strategier. Materialet supplerer vejledningerne.

I langt de fleste fag på STX fremgår det af læreplanerne, at der skal læses faglige tekster på engelsk, ligesom der på HF skal arbejdes med fagets professionsrettede perspektiver. Dette kan ske i samspil med et eller flere fag, fx i de flerfaglige forløb på STX eller i forbindelse med HFs projekt og praktikperioder. Når man arbejder med faglige tekster, så betyder det, at man bevæger sig væk fra engelskfagets traditionelle analyse af fiktive og nonfiktive tekster og læser tekster som f.eks. forskningsartikler, analyser, essays og rapporter til vejledninger i forhold til en bestemt profession. Selvom engelsklæreren indgår i udvælgelsen og didaktiseringen af disse tekster, så kan de stadig være svære for eleverne at få til at give mening. Her præsenteres en række spørgsmål, som kan lægges nedover faglige tekster både med en engelskfaglig karakter og en mere almen.

Kreditering: Materialet er udarbejdet af Bodil Aase Frandsen Schmidt. 

Her findes et forslag til, hvordan man kan åbne engelske tekster på tværs af STX og HF med faglig læsningsstrategier. Materialet supplerer vejledningerne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.