Kompetenceudvikling

Om undervisningsbeskrivelsen

Undervisningsbeskrivelsen indgår som baggrundsoplysning for de gymnasiale prøver og skal være udfærdiget ved afslutningen af grundforløbet, undervisningen i hvert skoleår og undervisningen i det enkelte fag

Undervisningsbeskrivelsen sikrer, at både elever, lærer og censor ved, hvad der danner grundlag for prøven, og censor kan på baggrund af den påse, at undervisningen er foregået i overensstemmelse med læreplanens rammer.

 

Nederst på denne side finder du eksempler på undervisningsbeskrivelser.

 

Hvad er en undervisningsbeskrivelse?

Hver lærer skal ved afslutningen af skoleåret udarbejde en skriftlig undervisningsbeskrivelse, der indeholder beskrivelser af de undervisningsforløb, der har været gennemført i en klasse samt det elektroniske materiale (bøger og hjemmesider), som eleverne må tilgå til prøven. Såvel elever som lærer og censor skal have adgang til undervisningsbeskrivelsen.

 

Hvad er formålet med undervisningsbeskrivelsen?

Undervisningsbeskrivelsen er elevernes arbejdsredskab, når de skal til eksamen og skal give dem det bedst mulige grundlag at forberede sig til eksamen på.

Undervisningsbeskrivelsen skal sikre gennemsigtighed og entydighed i samarbejdet mellem lærer og censor og give et tydeligt eksaminationsgrundlag i eksamenssituationen.

Undervisningsbeskrivelsen er censors mulighed for at påse, at undervisningen er foregået i overensstemmelse med læreplanen, herunder kernestof og faglige mål. 

Undervisningsbeskrivelsen kan også hjælpe censor til at gennemskue, hvornår en elev viser selvstændighed i en grad, der bevæger sig ud over det gennemgåede materiale.

 

Hvad bør undervisningsbeskrivelsen indeholde?

En overskuelig beskrivelse af følgende punkter for hvert emne:

  • Emnets titel 
  • Beskrivelse af indhold 
  • Omfang angivet i sidetal eller procent
  • Særlige fokuspunkter. 
  • Væsentligste arbejdsformer

Forløbets omfang angives ved hjælp af et skønsmæssigt sidetal eller en procentvis fordeling af stoffet, i en sådan grad at det er muligt at se, hvordan stoffet er vægtet i forløbet.

 

Hjælpemidler

Som udgangspunkt er der ikke adgang til internettet som hjælpemiddel til eksamen, men eleverne kan tilgå hjælpemidler på internettet, der på skolens foranledning er blevet anvendt i undervisningen og som ikke kan downloades på elevens computer, hvis disse hjælpemidler tydeligt fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Sådanne hjælpemidler kan være onlineordbøger, onlinegrammatikker eller e-og i-bøger. Se evt. hjælpemiddeloversigten her (uvm.dk) samt vejledning her (uvm.dk) for en nærmere uddybning.

 

Hvordan skal undervisningsbeskrivelsen udformes?

Undervisningsbeskrivelsen kan udformes på forskellige måder, ofte afgjort af det administrative system (fx Lectio eller Ludus), skolen bruger.

Nedenfor følger eksempler på forskellige undervisningsbeskrivelser vedhæftet som pdf-filer.

BUVM har lavet en skabelon, man kan anvende. Den tilgås her. (uvm.dk)   

Nedenstående video indeholder en gennemgang af, hvordan man kan oprette en undervisningsbeskrivelse i henholdsvis Lectio og Ludus.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

En guide til oprettelse af undervisningsbeskrivelser i Lectio. 

Eksempler på undervisningsbeskrivelser

Nedenfor finder du eksempler på undervisningsbeskrivelser i engelsk. Vær opmærksom på, at undervisningsbeskrivelserne kan udformes meget forskelligt, men skal indeholde de elementer, der er beskrevet ovenfor.

Undervisningsbeskrivelse Engelsk A

Undervisningsbeskrivelse STX Engelsk A

Undervisningsbeskrivelse STX Engelsk B

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.