Overgange

Overgange fra grundskole til de gymnasiale uddannelser i engelskfaget

Følgende artikler er baseret på to undersøgelser; et KU følgeforskningsprojekt om Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk (Birsch Ebbenskov, Jacobsen & Ulriksen 2014) og NCFF’s behovsanalyse Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling – en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet (Slåttvik, Møller Daugaard & Jakobsen 2020).

Artiklerne ser på hvilke problematikker de to undersøgelser fremhæver og relaterer disse til læreplaner i gymnasiet, til Fælles Mål og vejledning for faget engelsk i grundskolen samt til Common European Framework of References, CEFR.
Problematikkerne knytter sig til forskellige opfattelser og praksisser på de to niveauer i uddannelsessystemet og derfor undersøger artiklerne, hvordan de beskrives på de to uddannelsestrin.
De ser også på, hvordan eksamensformerne i grundskolen og hvordan styredokumenternes intention hænger sammen med eksamen.