Artikel

Lingua franca i engelsk, stx og hf

Undervisning i engelsk som lingua franca. Dokumentet beskriver et nyt begreb i læreplanerne, lingua franca, og giver eksempel på, hvordan der kan undervises i engelsk som lingua franca. Der er forslag til materiale og øvelser.

Om lingua franca

I vejledningerne til engelsk på A- og B-niveau (stx og hf) står der bl.a.:

“Ved det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca forstås kommunikationssituationer, hvor sprogbrugere med forskellige førstesprog betjener sig af engelsk som et fælles kommunikationsmiddel, engelsk som et lingua franca (ELF). […] ELF er ikke en varietet, men betegner en særlig brug af engelsk, der i sagens natur involverer mange forskellige former for engelsk. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.