Film anvendt som tekst i emner i engelsk

Engelskfaget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, hvilket betyder, at der arbejdes med alle teksttyper, trykte og multimodale. Film indgår som tekster i organiseringen af emner læst i undervisningen. Som til enhver anden genre hører der bestemte faglige begreber til arbejdet med film. Her finder du forslag til materiale og øvelser.

Film som teksttype

Film er en teksttype, der på lige fod med andre teksttyper kræver anvendelse af bestemte faglige begreber, der skal indlæres i undervisningen. Der skelnes mellem fiktionsfilm og dokumentarfilm, jf. fiktive og ikke-fiktive tekster.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.