Redskab

Tekstlæsning - Læsning af tekster i emne, som skrevet værk, og i forbindelse med fagligt samspil

Arbejdet med tekster står helt centralt i alle fagets 2017 læreplaner. I definitionen af det udvidede tekstbegreb betragtes alt som tekst og kræver tydelig genreforståelse. Som noget nyt er indført krav om læsning af skrevet værk. 

Arbejdet med tekster organiseres i emner. Her finder du forslag til sammensætning af emner, arbejde med værk, samt forslag til hvordan emnerne kan indgå i fagligt samspil.

Dokumentet er leveret af fagkonsulenten for faget som supplement til vejledningen for faget.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.