Aktivitet

If you can’t beat it…

Chatbots kan bruges til at forbedre elevernes sprogkundskaber i engelsk, og det er let for engelsklæreren at skabe varierede opgaver til eleverne. Opgaverne kan tilpasses og differentieres på få sekunder.

Aktiviteterne er egnede til engelsk på alle niveauer

 

Chatbots kan være en effektiv måde at forbedre elevernes sprogkundskaber på i engelskundervisningen. Gloseopgaver kan fx bruges, når et emne introduceres, eller når der samles op. Og det er oplagt at differentiere – for eleverne kan chatte individuelt med Chat GPT.

Her følger en række opgaver, som kan udføres med chatbots, og som i sagens natur kan målrettes den enkelte klasse og det aktuelle emne. Du kan tilpasse dem selv - men også bede Chat GPT om det.


Chatbots kan stille spørgsmål om betydningen af forskellige ord og udtryk og give feedback på elevernes svar. Eleverne kan øve sig på at bruge ordene i sætninger, og chatbots kan hjælpe med at korrigere grammatikken: 

Eksempel 1:

Chatbot: What does the word "bittersweet" mean?
Elev: It means a mixture of both happy and sad feelings.
Chatbot: Correct! Can you use it in a sentence?
Elev: The graduation was bittersweet because I was happy to graduate but sad to leave my friends.

 

Eksempel 2:

Match the words with their definitions

  1. Segregation
  2. Discrimination
  3. Prejudice
  4. Racism
  5. Stereotype

a. A widely-held but oversimplified idea about a group of people, often based on limited or inaccurate information

b. Unfair treatment of people based on their race, ethnicity, or other characteristics

c. The practice of separating people of different races or ethnicities in society

d. A preconceived notion or opinion about a group of people based on limited information 

e. Belief in the superiority of one race over another, leading to unequal treatment


Eleverne kan arbejde sammen i små grupper og øve sig på at kommunikere på engelsk ved hjælp af chatbots. Chatbots kan stille spørgsmål om forskellige emner, som er relateret til USA som kulturområde og give feedback på elevernes præstationer.

Eksempel:

Chatbot: What is your favorite American holiday and why?

Elev 1: My favorite American holiday is Thanksgiving because I love spending time with my family and eating turkey.

Elev 2: My favorite American holiday is Halloween because I like dressing up in costumes and going to parties.

Chatbot: Great answers! Can you explain the history behind these holidays?


Eleverne kan øve sig på at skrive på engelsk ved hjælp af chatbots. Chatbots kan stille spørgsmål om elevernes interesser og hobbyer og hjælpe dem med at skrive om dem på engelsk. Eleverne kan også øve sig på at skrive om forskellige emner, som er relateret til USA som kulturområde, som for eksempel amerikansk musik, film eller mad.

Eksempel:

Chatbot: What is your favorite type of music?
Elev: My favorite type of music is hip hop.
Chatbot: Great choice! Can you write a paragraph about your favorite hip hop artist and why you like their music?


Chatbots kan også bruges til at give eleverne feedback på deres præstationer i engelskundervisningen. Teknologien kan analysere elevernes skriftlige og mundtlige præstationer og give dem feedback på deres grammatik og ordvalg.

Eksempel:

Chatbot: Please write a sentence using the correct form of the verb "to be".
Elev: I is happy.
Chatbot: Sorry, that's incorrect. The correct sentence is "I am happy". Remember to use the correct form of the verb "to be" with the subject pronoun "I". 


Her er et par eksempler på, hvordan chatbots kan bruges til evaluering:

 

Multiple choice-spørgsmål

Chatbots kan stille multiple choice-spørgsmål om forskellige emner, som eleverne har lært i undervisningen. Eleverne kan vælge det korrekte svar, og chatboten kan give feedback på deres svar.

 

Eksempel:

Chatbot: What was the main goal of the Civil Rights Movement in the United States?

a) To end segregation and discrimination based on race

b) To promote segregation and discrimination based on race

c) To increase the number of slaves in the United States

d) To establish a communist government in the United States

 

Skriftlig refleksion

Efter eleverne har gennemført chatbot-øvelserne, kan læreren give en skriftlig opgave, hvor eleverne skal reflektere over, hvad de har lært, og hvordan de vil bruge deres nye engelskkundskaber. Opgaven kan også indeholde spørgsmål om elevernes erfaringer med at arbejde med chatbots og deres vurdering af, hvor effektivt chatbots var til at hjælpe dem med at lære engelsk.

 

Eksempel på opgave:

1. Hvad lærte du af chatbot-øvelserne i engelskundervisningen? Beskriv mindst tre ting, som du har lært.

2. Hvordan vil du bruge dine nye engelskkundskaber i fremtiden? Beskriv mindst to situationer, hvor du vil anvende dine engelskkundskaber.

3. Hvordan oplevede du at arbejde med chatbots i engelskundervisningen? Beskriv fordele og ulemper ved at bruge chatbots som en del af undervisningen.

4. Hvordan vil du vurdere, hvor effektive chatbots var til at hjælpe dig med at lære engelsk? Begrund din vurdering.

Læreren kan evaluere elevernes opgaver ud fra deres forståelse af engelsk, deres evne til at beskrive deres læring og anvendelse af engelsk samt deres refleksioner over chatbots som en del af undervisningen. Evalueringen kan også bruges til at forbedre chatbot-øvelserne i fremtiden og til at tilpasse undervisningen til elevernes behov og interesser.


 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium, med brug af ChatGTP, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.