Aktivitet

Brug chatbotten til sproglige rettelser

Er botten sluppet ind i klasseværelset, kan du lige så godt udnytte dens styrker. Fx kan den klare den rutinemæssige del af rettearbejdet.

Brug af AI-chatbots i forbindelse med undervisning skal ske under hensyntagen til gældende regler om datasikkerhed og GDPR.

Aktiviteten er egnet til engelsk på alle niveauer.

 

Formålet er at diskutere forskellige løsninger på sproglige problemer og forbedre elevernes sprog.

Læringsrum

Gør tydeligt opmærksom på, at vi anvender kunstig intelligens i “læringsrummet”, hvor vi øver os, og bliver dygtigere, bl.a. ved at diskutere forskellige sproglige problemstillinger, og ikke i “præstationsrummet” (prøver og eksamener), hvor man viser, hvad man kan selvstændigt. 

Aktiviteten giver eleverne et indblik i deres typiske fejl, og de lærer at bruge teknologien til systematisk at træne sproglig korrekthed. Det skal ikke opmuntre eleverne til at gå den nemme vej og blindt stole på teknologiens forslag, men i stedet til at bruge de teknologiske hjælpemidler kritisk og som en partner i deres læreproces.

Formålet er ikke at aflevere et korrekt produkt, men at forbedre den sproglige udtryksevne.

 

Aktivitetens opbygning

Eleverne oversætter først en tekst i klassen eller hjemme. Vælg en kort og overskuelig tekst - det kan fx være en oversættelsesopgave, der hører til en novelle i en grundbog.

Eleverne uploader oversættelsen, og læreren bruger AI til sproglige rettelser. Næste time afleverer læreren rettelser og arbejdsopgaver, og eleverne arbejder videre med teksten.

 

1. Læreren bearbejder outputtet 

Læreren skriver en instruks og klipper en elevbesvarelse ind i prompten på SkoleGPT til sproglige rettelser (SkoleGPT kræver ikke login og overholder dermed GDPR-regler) 

 

Her er et eksempel:


As summer holidays approaches, Julian is worried that his freinds from school are going to vacation. many of them to exiting and exotic places. His has no plans for the holiday, but then unexpected get an offer to go with Martin to Scotland on a camping trip. he is not much for that. Martin is very unpopular in the class, julian is afraid of losing his status in the group, if it becomes public knowet. Julian's parents think it's a good idea suddenly Julian is in the car on the way to The Isle of Skye.

 

SkoleGPT svarer: 

Sure, I'd be happy to help you with your translation! Here's the corrected text with my suggested corrections highlighted:

As summer holidays approach, Julian is worried that his friends from school are going on vacation to exciting and exotic places. He has no plans for the holiday, but then unexpectedly, he gets an offer to go with Martin on a camping trip to Scotland. He is not thrilled about the idea, as Martin is very unpopular in their class, and Julian is afraid of losing his status in the group if it becomes public knowledge. Julian's parents think it's a good idea, and suddenly, he is in the car on the way to The Isle of Skye.

Here are the corrections I suggest:

 • "approaches" should be "approach" (singular) since summer holidays is a singular noun.
 • "exiting" should be "exciting" to correctly describe the places Julian's friends are going to.
 • "knowet" should be "known" to correct the spelling.
 • "unpopular" should be "unpopular in the class" to provide more context about Martin's popularity.
 • "suddenly" is not necessary in the sentence, as the action of Julian being in the car on the way to The Isle of Skye is already a sudden event.

I hope this helps! Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with.

 


Bemærk at SkoleGPT ikke kommenterer alle rettelser. I et enkelt tilfælde er rettelsen rigtig, mens forklaringen er noget sludder.


Læreren kopierer chatbottens svar over i et dokument. Hvis teksten indeholder et uoverskueligt antal rettelser, kan læreren reducere antallet og/eller markere væsentligheden af fejlene. Læreren kan også fremhæve elevens gode oversættelsesforslag.

Skriv en instruks til, hvordan eleven skal arbejde med rettelserne: Man beder eleven være opmærksom på de sproglige problemer, SkoleGPT har rettet. Eleven kan enten notere fejltyperne på egen hånd, eller læreren kan (på lavere niveauer) udlevere en liste, hvor eleven skal krydse af: stavefejl, kongruensfejl, adjektiv/adverbiumfejl, ordstillingsfejl osv. Disse er selvsagt fejltyper, eleven skal undgå fremover. Eleven kan således opstille sin personlige liste over typiske fejl. 

Læreren viser, hvor eleverne kan finde hjælp til deres fejltyper, og i resten af timen arbejder eleverne med at forstå, hvordan de undgår at lave samme fejl fremover.

 

2. Eleverne bruger SkoleGPT til sproglige rettelser

Måske er det mere oplagt (og tidsbesparende) at bede eleverne om selv at bruge kunstig intelligens til sproglige forbedringer. Dette kunne fx gøres i forbindelse med en genaflevering. Eleven afleverer et næsten færdigt udkast til læreren og får personlig, konstruktiv feedback på indholdet. Samtidig beder eleven chatbotten om kommentarer til det sproglige. Det kan fx se således ud:


Loose change is about a Londoner who needs to go to the toilet, because she got her period 2 days early, and it was raining like crazy so she walked into a museum away from the rain, but now she needed to buy af tampon from the tampon machine,because she had her period, but because you need change to get af tampon from this machine and she didn't have any change so she need to ask a stranger, but she i really not i the mood to talk to anyone but ends up asking some londoner´s but none of the would help her so she need to ask a homeless women for some change. and a very pretty women turns around she had only been homeless for a couple days but she was still happy to help even though she didn't have a lot of money left and didn't know this random londoner after all of this she introduced her to the homeless women and the homeless woman's name was Laylor.

 

SkoleGPT svarer: 

Sure, I'd be happy to help you with that! Here are some linguistic errors and suggestions for improvement in your text:

 1. "Loose change" should be "spare change" in English.
 2. "Needs to go to the toilet" should be "needs to use the restroom" or "needs to go to the bathroom".
 3. "Because she got her period 2 days early" should be "because she started her period two days earlier than expected".
 4. "It was raining like crazy" is a bit informal, you could say "it was pouring rain" or "it was raining heavily".
 5. "Away from the rain" should be "to escape the rain".
 6. "But now she needed to buy a tampon" should be "but now she needed to purchase a tampon".
 7. "Because she had her period" is not necessary, you could just say "she needed a tampon".
 8. "But she didn't have any change" should be "but she didn't have any spare change".
 9. "So she need to ask a stranger" should be "so she had to ask a stranger".
 10. "But she i really not in the mood to talk to anyone" should be "but she was not in the mood to talk to anyone".
 11. "But ends up asking some Londoner's" should be "but ends up asking some Londoners".
 12. "None of the would help her" should be "none of them would help her".
 13. "So she need to ask a homeless woman" should be "so she had to ask a homeless woman".
 14. "A very pretty woman turns around" should be "a very pretty woman turned around".
 15. "She had only been homeless for a couple days" should be "she had only been homeless for a few days".
 16. "But she was still happy to help" should be "but she was still willing to help".
 17. "Even though she didn't have a lot of money left" should be "even though she had limited funds".
 18. "And didn't know this random Londoner" should be "and did not know this random Londoner".
 19. "After all of this" should be "after all of this, she introduced her to the homeless woman".
 20. "The homeless woman's name was Laylor" should be "the homeless woman's name was Laylor".

Here's the text with the corrections applied:

"A Londoner needed to use the restroom because she started her period two days earlier than expected, and it was pouring rain. She walked into a museum to escape the rain, but she didn't have any spare change to buy a tampon from the tampon machine. She was not in the mood to talk to anyone, but she had to ask a stranger for some change. None of them would help her, so she had to ask a homeless woman for some change. A very pretty woman turned around and introduced herself as Laylor, even though she had limited funds and did not know this random Londoner. After all of this, she introduced her to the homeless woman and her name was Laylor."


En del fejl er sjuskefejl, og her er ikke meget at diskutere. Men indimellem skal eleven alligevel bruge kritisk sans, fx vil vi gerne have, at elever resumerer i præsens, og her skal bottens rettelsesforslag altså ignoreres. 

Ovenstående kan også laves som peer feedback, hvor elever to og to læser hinandens opgaver og bruger chatbotten til at komme med forbedringsforslag. Tvivlsspørgsmål kan gennemgås på tavlen.

 

Evaluering

Man kan i klassen lave en liste over, hvilke typer af rettelser og kommentarer SkoleGPT er velegnet til at hjælpe med - og hvor den kommer til kort. Læreren kan også vise et eksempel, som klassen så diskuterer.

Man kan endvidere bede eleverne bruge chatbot i opgaver, der ikke vurderes med karakter, og lade dem reflektere over, om sproget bliver forbedret. Og om det eventuelt bliver for upersonligt og maskinelt.

 

Find mere inspiration

 

Kreditering

Thomas Kruse, Gribskov Gymnasium og HF, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.