Lovgivning

Vejledning om persondatabeskyttelse i forbindelse med elevers medieproduktioner

Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Derfor skal der indhentes oplysninger og gives samtykke. Her kan du læse mere – og hente relevante og kopierbare skabeloner til elevproduktioner.

Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen, og at det enkelte gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i produktionen. Gymnasiet er derfor også ansvarlig for, at lærerne og eleverne er klædt på til at overholde reglerne i databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med elevproduktioner.

STUK og STIL har i samarbejde udarbejdet vedhæftede Vejledning om Persondatabeskyttelse i fm. elevproduktioner på Børne- og Undervisningsområdet. Vejledningen skal bruges i alle gymnasiale fag.

Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen, og at det enkelte gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i produktionen. Her finder du information om oplysningspligt, samtykke og offentliggørelse af elevers medieproduktioner.

I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Her finder du en printbar skabelon, der kan benyttes til oplysningspligt.

Hvis medvirkende i en elevproduktion ikke er elever på gymnasiet og produktionen skal offentliggøres på internettet, skal de give deres samtykke til at medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Her finder du en printbar samtykkeerklæring.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.