Aktivitet

Væk fra skærmen – analoge aktiviteter i fremmedsprog

I fremmedsprogsundervisningen er det oplagt at inddrage aktiviteter – særligt med fokus på mundtlighed – som får eleverne væk fra skærmen.
 

De fleste aktiviteter kan tilpasses alle niveauer på hf, hhx og stx.

Nedenfor følger forslag til en række aktiviteter med fokus på henholdsvis mundtlighed, gloser og grammatik.

unpublished

Aktiviteter med fokus på mundtlighed


Udføres individuelt.

Spørgsmålene kan knytte an til eleverne selv og rette sig mod arbejde, planer for weekenden, yndlingsserie/ -musik etc. eller en tekst. 

Alternativt udleveres starten af en sætning, som eleverne skal gøre færdige – fx: Cet après-midi, …/ Questo pomeriggio, … Også her kan udgangspunktet være en tekst.


Udføres i par.

På skift sætter eleverne en (forestillet) udvekslingselev ind i forskellige praktiske forhold på skolen – fx hvor bogdepotet ligger, hvornår kantinen lukker eller hvad en lektiecafé er.                                                              Eleverne kan forklare, hvordan man finder vej fra skolen til forskellige ”hot spots” i byen såsom stationen, biografen og klassens yndlingscafé.          

Aktiviteten kan også fokusere på, at udvekslingseleven briefes om forhold, som har med dansk kultur at gøre – fx madvaner, jul, unge og fester.


Udføres i par.

Eleverne kan lave en traditionel billedpræsentation med det rent beskrivende i fokus, eller de kan digte en historie om en person på billedet. Alt efter motivet suppleres der med spørgsmål, som retter sig mod elevernes egne erfaringer – besøge et marked, være på ferie, dyrke sport, gå ud med vennerne mm.


Udføres i par.

Opgaven, som er kendt fra delprøve 1, laves som mundtlig aktivitet. Eleverne trækker på skift et billede, som de skal give en titel og derpå begrunde titlen ud fra motivet. Der gives evt. et minuts tid til at overveje titel og begrundelse. Et benspænd kan være, at partneren stiller et uddybende spørgsmål. 


Udføres i par.

Eleverne trækker på skift et billede med et motiv, der repræsenterer fransk eller italiensk kultur – fx en baguette, en plads, som er pyntet med flag i anledning af 14. juli, en kop espresso, det italienske fodboldlandshold. Trækker eleven fx billedet af espressoen, skal han/ hun sige, hvad motivet er, og forklare, hvor og hvornår espresso drikkes mm.


unpublished

Aktiviteter med fokus på gloser


Udføres i grupper på 3-4 elever.

  1. Hver gruppe vælger otte forskellige temaer (alder, professioner, grøntsager, drikkevarer mm.). Herefter finder de fire billeder til hvert tema, som sættes op i kortspilsformat. Kortene printes og lamineres.
     
  2. Holdets kortspil fordeles, så grupperne ikke spiller med egne kort. Hver elev har fire kort på hånden og skal samle alle kort i et tema ved at spørge eleven til venstre, om han/ hun har et kort med det ønskede tema. For at få kortet skal eleven sige den glose, der matcher motivet. Kan han/ hun ikke det, trækker eleven et kort fra bunken. Der spilles, til der ikke er flere kort. Vinderen er den elev, som har samlet flest temaer.

Udføres i grupper på 3-4 elever.

Eleverne trækker på skift et kort med en glose og siger enten antonymet eller synonymet. Hvis de kender glosen, beholdes kortet - hvis de ikke kender glosen, lægges det i bunken igen. Den elev, som har flest kort, når spillet er slut, vinder. 

Der kan være tale om generelle gloser såsom: vejrudtryk, månedernes navne, familiegloser eller gloser fra specifikke tekster.


unpublished

Aktiviteter med fokus på grammatik


Udføres i grupper på 3-4 elever.

Eleverne repeterer her et grammatisk emne. De trækker på skift et kort med en sætning, hvori der er en fejl – fx: Il a une voiture noir/ Ha una macchina nero. Opgaven går ud på at identificere og rette fejlen samt forklare den grammatiske regel. Eleven beholder kortet, hvis han/ hun retter fejlen og forklarer reglen - og hvis ikke, lægges kortet tilbage i bunken. Den elev, som har flest kort, når spillet er slut, vinder.


Udføres i par.

Eleverne skal parvist skrive en sætning på tavlen og understrege et eller flere ord, som kræver en grammatisk forklaring – fx verbets tid, en artikel eller et personligt pronomen. En elev melder sig og går til tavlen og forklarer reglen bag de(t) understregede ord.


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.