Artikel

Øv faste vendinger med tre på stribe i fransk

Med en simpel spilleplade og spillebrikker kan dine elever glemme, at de lærer, mens de øver mundtlighed og træner faste vendinger til tekst- eller billedpræsentation.
 

Øvelsen kan benyttes på alle gymnasiale niveauer og bruges til alle billeder og tekster, men er mest egnet til tekster med en handling.

 

Anslået tidsforbrug: 15 – 20 minutter.

Ved mundtlig eksamen i fransk vil eleverne uanset eksamenstekst og niveau have brug for et fasttømret repertoire af faste vendinger til at præsentere et billede samt præsentere og resumere en tekst.

Disse vendinger kan eleverne træne i spillet ”Tre på stribe”/”Trois de suite”. Konkurrenceelementet skaber for nogle elevtyper motivation, og aktiviteten giver god mulighed for at variere undervisningen og få eleverne væk fra skærmen.

Med aktiviteten trænes følgende faglige mål: ”Eleverne skal kunne deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte såvel som almene emner, herunder beskrive oplevelser og begivenheder samt begrunde og forklare holdninger.”

 

Planlægning og organisering 

Det er en kort og meget overskuelig aktivitet, der ikke kræver meget forberedelse. Eleverne arbejder i par, der hver skal bruge en spilleplade til enten tekster eller billeder samt 2x3 ens spillebrikker pr. par. Er der ulige antal elever på holdet, udgør to elever sammen et hold mod en anden elev. 

Afhængigt af klassens niveau kan man også gennemgå betydningen af de enkelte spørgsmål på spillepladen og de hjælpesætninger, der er skrevet med rødt.

Man kan evt. også vælge at forsyne eleverne med nogle chunks til at spille, såsom ”À toi de jouer”, ”C’est correct”, ”J’ai gagné” osv. 

Spillet tager udgangspunkt i en tekst, der allerede er læst og bearbejdet i klassen, så eleverne har mulighed for og ordforråd til at tale om det pågældende materiale. Hvis der spilles med billedpladen, skal eleverne være bekendt med billedets tema. Eleverne instrueres i, at øvelsen udelukkende foregår på fransk.

Gennemførsel 

 • Eleverne skiftes til at placere en spillebrik på spillepladen.
   
 • Hver gang en spillebrik placeres eller flyttes, skal eleven færdiggøre sætningen eller besvare spørgsmålet på det pågældende felt. Til dette kan eleven benytte de røde hjælpesætninger.
   
 • Den anden elev skal godkende svaret, før brikken placeres.
   
 • Den elev, der først får tre på stribe, vinder spillet.
   
 • Er der mere tid, spilles endnu en runde.  

 

Evaluering og opfølgning 

Spillet kan løbende tages frem, og i løbet af undervisningen skulle eleverne gerne opleve en stadig større sikkerhed i de faste vendinger til tekst- og billedpræsentation. Efter spillet kan man i samarbejde med eleverne afdække, hvorvidt der er usikkerhed eller manglende gloser i forhold til den enkelte tekst eller billedtema.

Har man mere tid til overs, kan man ligeledes lade eleverne lave en kort skriftlig tekst- eller billedpræsentation på baggrund af de faste vendinger i spillet.

 

Få mere inspiration

Hent mere inspiration i artiklen "Få gang i snakken i fremmedsprogsfagene" her på emu.dk: 

 

Kreditering

Lasse Holmgren Brunø, Aalborg Katedralskole, i samarbejde med CFU. Tilpasset og videreudviklet til fransk og italiensk af Lene Harbo Frandsen, Middelfart Gymnasium.

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.