Eksempel fra praksis

Forskellen mellem live- og ”screen”-dans

Danseforskeren Sherril Dodds har bl.a. beskæftiget sig med de konkrete forskelle imellem  live- og ”screen”-dans og betydningen heraf.

Grundantagelsen er, at dans er karakteriseret ved dens brug af rum, tid og energi i relation til bevægelse, og at det er disse 3 fænomener, der kan fordrejes mest gennem fjernsynsmediet.

Rum 

Live-dans "Screen"-dans 
 • En scene synes bredere fortil end bagtil
 • Scenen har 3 dimensioner
 • Scenetilskueren sidder på samme plads under forestillingen
 • Kameraets synsfelt er ekstremt smalt fortil og bredest bagtil
 • Skærmen har kun 2 dimensioner
 • Skærmseeren kan se dansen mange steder fra

 

Tid

Live-dans "Screen"-dans 
 • Scenekroppen er bundet af fysiske love ifht. hastighed og retning
 • Lineær tid er et must; redigering er ikke mulig
 • Skærmkroppen kan bevæges i tempi, der er umulige for scenekroppen
 • Lineær tid er ikke et krav; redigering er mulig

 

Energi

Live-dans "Screen"-dans 
 • Der svedes og stønnes på scenen, idet anstrengelsen er her og nu
 • Kinæstetisk empati og/eller kommunikation er mulig
 • Der er mulighed for pauser, lægge ny make-up etc.
 • Den dynamiske krop flades ud – er kinæstetisk empati og kommunikation i det hele taget mulig? 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.