Eksempel fra praksis

Filmtekniske virkemidler

Her finder du eksempel på analyseskema og korte eksempler på analyseegnede "Screen"-danse.

Filmtekniske virkemidler

En hjælp til at beskrive en ”screen”-dans’ filmiske elementer kan være et konkret analyseskema.

Modellen nedenfor er en bearbejdning af en ”instruktionsbog” af dansefilmskaberen Katrina
Mcpherson og kan bruges som udgangspunkt for en diskussion af forståelsen og oplevelsen af en given ”screen”-dans.  

 

Kamerabrug

 • Kameraets indramning af det filmede
  • Billedets indhold
   • Hovedobjektet (ofte kroppen)
   • Øvrigt indhold (omgivelser, andre objekter, lys, farver)
  • Kameraets placering
   • Horisontalt i forhold til objektet (foran/bagved/fra siden)
   • Vertikalt i forhold til objektet (oppefra/nedefra)
   • Fra en vinkel (lav vinkel evt. frøperspektiv/fra en høj vinkel, evt. fugleperspektiv)
  • Billedets størrelse (wideshot, mid-shot, close-up)
 • Kameraets bevægelse
  • Linsens bevægelse når kameraet er fikseret
   • Fra side til side (pan, whip-pan)
   • Op og ned (tilt)
   • Vendt på hovedet (roll)
   • Hen mod eller væk fra et objekt (zoom, crash-zoom)
  • Selve kameraets bevægelse når det ikke er fikseret
   • I en hvilken som helst retning (track)
   • I en lige linje op og ned (crib)
   • På en ”tilfældig” eller håndholdt måde
   • Forbi eller rundt om et objekt

Redigering

 • Redigeringstilgang
  • Fokus på tidsmæssig og/eller rumlig kontinuitet
  • Montage-tilgang
 • Klipning
  • (Relativ) længde af klip (lange/korte),
  • Overgange mellem klip
   • En direkte og fuldstændig overgang fra et klip til det næste (cut)
   • En gradvis overgang fra et klip til et andet (dissolve, soft cut, superimposition).
  • Klippenes afrunding
   • Begyndelse
   • Afslutning
  • Rækkefølge
   • Sammenstillingen af klip (forskellig/samme størrelse)
   • Repetition
 • Special effects
  • Tidmæssig manipulering (f.eks. slowmotion)
  • Billedmæssig manipulering (f.eks. pixelering, forvrængning)
 • Lyd i forhold til billede
  • Lydtype
   • Reallyd (actuality sound).
   • Musik
  • Klipning (samtidig/ikke samtidig)

 

Korte eksempler på analyseegnede ”screen”-danse

60secondsdance er en årligt tilbagevendende online “screen”-danskonkurrence, hvor kunstnere fra hele verden inviteres til at indsende en ”screen”-dans af nøjagtig 60 sekunders varighed, der kan ses af alle med adgang til internettet. Bidragene bedømmes af nationale juryer bestående af fagfolk, der udvælger et antal vindere. Alle bidrag kan ses på youtubekanalen 60secondsdance.

  

Forslag til øvelse

 • Se en (eller flere) 60secondsdance-værk(er)
 • Beskriv ”screen”-dansens filmiske (såvel som bevægelsesmæssige) elementer.
 • Diskutér hvilken effekt de beskrevne elementer har, og hvordan de bidrager til ”screen”-dansens udtryk.

    

Bibliografi

 • Erin Brannigan (2011): “Dancefilm, Choreography and the Moving Image”
 • Judy Mitoma (red.) (2002): “Envisioning Dance on Film and Video”
 • Katrina Mcphersson (2006): “Making Video Dance. A step-by-step guide to making dance for the screen”
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.