Artikel

Geografi/naturgeografi - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du inspiration til planlægning af undervisning og digitale ressourcer.

 

Nedenstående giver inspiration til ressourcer og didaktiske vinkler til en virtuel-/fjernundervisning af elever i geografi og naturgeografi.

 

Hvilke digitale ressourcer kan man anvende?

Der findes mange forskellige programmer. Herunder angives blot eksempler på IT-værktøjer, der kan anvendes til fjernundervisning.

Som underviser kan man vælge programmer hvor eleven producerer noget. Fx PowerPoint, Podcast/Vodcast, Screencast, Excel, YouTube, Wikipedia.
Der er flere ideer til ressourcer her (forskelligt niveau):

Derudover kan man lade eleverne arbejde med at blive bedre til at benytte forskellige programmer, som fx Excel eller online GIS-programmer.

 

Didaktiske vinkler

Formen af en forlagt undervisning afhænger meget af hvor i undervisningen man befindes sig og hvilket emne man arbejde med. Endvidere er der også forskel på den valgte didaktiske tilgang afhængigt af om arbejdet er samtidigt eller tidsmæssigt forskudt samt den tidsmæssige horisont. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Der findes nogle ibøger i geografi og naturgeografi, som kan danne baggrund for den teoretiske baggrund i undervisningen, men man kan også benytte fysiske bøger (hvis eleverne har dem), hvor der gives lektier via Lectio eller anden platform. Der findes desuden en del film af teorigennemgang og eksperimenter på fx YouTube (fx Undervisnings-lokalet) og Restudy.

Tænk, at de opgaver, der stilles, skal være tættere knyttet til en læst tekst/film osv., så eleverne har mulighed for at løse opgaven uden personlig vejledning. Det kan være at du skal gå på kompromis med nogle af dine kæpheste og skære opgaverne til, så de er mere tydelige end de plejer – dette vil lette arbejdet for både dig og eleverne.

Der er mange muligheder for at eleverne arbejder kollaborativt, selv om de ikke er fysisk tilstede. Fx OneNote Class Notebook, Peergrade, Teams etc. afhængig af hvilke platformen den enkelte skole benytter.

Der er også mulighed for at anvende programmer til test som fx Socrative, Kahoot, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms.

 

Eksperimentelt arbejde

Læreplanens krav om at elevernes eget eksperimentelle arbejde, feltarbejde og andet empiribaseret arbejde skal udgøre ca. 20 procent af fagets undervisningstid, kan meget svært gennemføres ved fjernundervisning. I geografi og naturgeografi vil der dog være mulighed for at lave en del andet empirisk arbejde. Det kan være behandling af data fra databaser, fx gapminder, GooglePublicdata eller Statistikbanken og kommunernes åbne data, fx Københavns kommunes åbne data. Af mere specifikke programmer, der kan benyttes, så er programmet Ice Frontiers, hvor man kan opmåle gletsjerudbredelsen for forskellige gletsjere i Grønland meget anvendeligt.

Hvis man har brug for inspiration til opgaver og øvelser, så kan jeg anbefale Verdensmålene, hvor der ligger en række opgaver med fokus på de forskellige geografi-relevant verdensmål. På Norden i Skolen ligger der undervisningsmateriale om forholdene og ændringerne i Arktis.

Ellers kan jeg kun opfordre til at man deler ideer på de sociale medier fx Facebook-gruppen geografilæreren. Geografilærerforeningen har oprettet en ny hjemmeside.

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Niels Vinther

Direkte tlf.: +45 20 34 35 93

E-mail: Niels.Vinther@stukuvm.dk

Siden er opdateret 02. juli 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.